کاربران شبکه اجتماعی دوست موضف به حفظ حریم شخصی خود و دیگر کاربران هستند عواملی چون رمز عبور و ایمیل به عهده خود کاربران است و وبسایت آلاچیخ موظف به حفظ حریم شخصی کاربران نیست تصاویر شخصی و خانوادگی کاربران جز حریم شخصی کاربران است و محافظت از تصاویر ارائه شده توسط کاربران وظیفه وبسایت دوست نیست در خصوص مصادیق و جرائم اینترنتی و محتوای وبسایت کاربران پاسخگو هستند با تشکر مدیریت شبکه اجتماعی دوست
Page generated in 0.117 seconds with 10 queries and GZIP enabled on 195.201.246.4.