Aramesh
on 4 اردیبهشت, 1399
18 views
شهرِ من
رقص کوچه هایش را باز می یابد
هیچ کجا،هیچ زمان
فریاد زندگی بی جواب نمانده است
#احمد_شاملو
Dimension: 1200 x 784
سایز فایل: 142.63 Kb
در آلبوم: تصاویر Aramesh
6 کاربر از این خوشم آمد
Addurl.nu