از on اکتبر 7, 2019
حلما لقب حضرت زینب به معنی صبور و بردبار است
15 views 3 likes
از on اکتبر 7, 2019
  حلما لقب حضرت زینب است یعنی صبور و بردبار،هم اسم جدید است و هم اسم زیبا  
15 views 2 likes