الایـــــــژا
12 کاربران عاشقانه
__Lonely-Queen__ ملکـــهـــ تنهـــاییـــ خـــاطـــرهــ یعنیـــ: ســـکــوتیـــ طـولـــانیـــ میـــانـــ خنـــدهـــایـــ بلنــــــد!
♡ســانــازیــ♡
.
naser
+9
Addurl.nu