naser
از on 18 اردیبهشت, 1399
13 views

 

  📚لگد مکروه!
"شیخ رجبعلی خیاط" تعریف میکند:
اندیشه مکروهی در ذهنم گذشت.
بلافاصله استغفار کردم و به راهم ادامه دادم.
قدری جلوتر شترهایی قطار وار از کنارم می‌گذشتند.
ناگاه یکی از شترها لگدی انداخت که اگر خود را کنار نمی‌کشیدم، خطرناک بود.
به مسجد رفتم و فکر می‌کردم همه چیز حساب دارد.
این لگد شتر چه بود...!؟
در عالم معنا گفتند:
شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه آن فکری بود که کردی!
گفتم: اما من که خطایی انجام ندادم...
گفتند: لگد شتر هم که به تو نخورد...!

پست شده در: سرگرمی
کلمات کلیدی: شتر
3 کاربر از این خوشم آمد
♥ ارغوان ♥
عالی بود بسیار زیبا ....
18 اردیبهشت, 1399
naser
مرسی
18 اردیبهشت, 1399
Addurl.nu