محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 27, 2019
15 views

به نام خدا
زمانی که شورای نگهبان بنابراصل98 نظارت خودرا برانتخابات موضوع اصل99قانون اساسی تفسیر موسع نمود وآنرااستصوابی تلقی کرد کسی باور نمیکرد که آن شورا بر سرشاخ نشسته وبن آنرا می برد.
در همان زمانها پدر علم حقوق مرحوم استاد کاتوزیان اعلام داشت:
شورای نگهبان از صلاحیت خودش تجاوز کرده و کشور را به بن بست می‌کشد
1-روسای جمهور که بنابراصل113مسوولیت اجرای قانون اساسی را داشتند میتوانستند اعتراض نموده وبا تقدیم لایحه ای به مجلس این تفسیر را ملغی کنند
2- نمایندگان دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی میتوانستند با تصویب یک طرح در مجلس چنین نظارتی را ملغی نمایند
3- رهبری براساس اختیار مطلقه میتوانستند چنین تفسیری را مردود اعلام کنند
اما مگر اینان که برمبنای همان نظارت استصوابی انتخاب شده بودند تمایلی داشتند که چنین کنند؟
سکوت آنان نتیجه خودرا داد وشورای نگهبان نه تنها اعتبار خودرا ازدست داد بلکه جمهوریت نظام را نیز به مسلخ کشاند و نشان داد که نظر وپیش بینی پدر علم حقوق کاملا درست بوده وآن شاخه یشکست.

4 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
(استطلاعی)
محمدعلی به ابادی
درود مساله تضمین نیست مهم دموکراسی وآزادی است اگر مردم نمایندگان خودرا انتخاب کند خلایق هرچه لایق مانند همه جای جهان اما الان مسوول آن شورا ورهبری است واین بزیان دین است
محمدعلی به ابادی
انتخابات حق مردم است نه رهبری ودین
محمدعلی به ابادی
هیچ اقدامی نیاز ندارد انتخابات با وزارت کشور است شورای نگهبان تنها یک تفسیر دارد که باید ازخیرش بگذرد چوبش را خورده وریشه دین را برکنده اند
محمدعلی به ابادی
برادرم فرزندم انتخابات بدون نظارت نیست ناظر کس دیگری است اینان صرفا ازجهت حفظ ولایت فقیه نظارت میکنند