naser
از on جولای 4, 2019
21 views

حكايت كوتاه 📗

🔸هزارپایی بود وقتی می رقصید جانوران جنگل گرد او جمع می شدند تا او را تحسین کنند؛ همه، به استثنای یکی که ابداً رقص هزارپا را دوست نداشت.
 یک لاک پشت حسود...
او یک روز نامه ای به هزارپا نوشت :
ای هزارپای بی نظیر! من یکی از تحسین کنندگان بی قید و شرط رقص شماهستم. و می خواهم بپرسم چگونه می رقصید. آیا اول پای ۲۲۸ را بلند می کنید و بعد پای شماره ۵۹ را؟ یا رقص را ابتدا با بلند کردن پای شماره ۴۹۹ آغاز می کنید؟ در انتظار پاسخ هستم. با احترام تمام، لاک پشت.
 هزار پا پس از دریافت نامه در این اندیشه فرو رفت که بداند واقعا هنگام رقصیدن چه می کند؟ و کدام یک از پاهای خود را قبل از همه بلند می کند؟
و بعد از آن کدام پا را؟ متاسفانه هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگر هرگز موفق به رقصیدن نشد.
 سخنان بیهوده دیگران ازروی بدخواهی وحسادت؛ می تواند بر نیروی تخیل ماغلبه کرده ومانع پیشرفت وبلند پروازی ما شود .

پست شده در: سرگرمی
7 کاربر از این خوشم آمد
SHAHram
خونده نمیشن!
SHAHram
فونت بهم ریختس!
naser
رو عکس باید کلیک کنی
naser
اینها بلاگ هستن
SHAHram
الان خوندمش...جالب بود
SHAHram
متوجه نمیشم ؟؟
naser
متوجه منظور من؟
SHAHram
کی بلاگ هست؟....بلاگ بودن
SHAHram
اولش این پست با خط عجیبی بود نمیتونستم بخونمش...اما حالا خونده میشه