محمدعلی به ابادی
از on شهریور 28, 2019
24 views

به نام خدا
رابطه ایران وایالات متحده به مرحله حساسی نزدیک شده است.هر لحظه منتظر یک تصمیم مهم هستیم
آیا ایران منتظر اقدام آمریکاست ؟ویا آمریکا منتظر اقدام ایران است؟
آیا ترامپ در انتظار است یا رهبری ایران؟
بازی سیاست برای امثال بنده فاقد ارزش است که بدان بپردازم برای من مهم نیست که چه کسی منتظر است؟ رهبری یا ترامپ؟
بگذاریم سیاستمداران راه خودرا پیش گیرند چون گوششان به سوی سخنان مردم خود نیست. آنان مسوول کار خودشانند .
این ملتها هستند که منتظر اقدامند .ملتها هستند که می خواهند زندگی کنند و برای من ملت من مطرح است .
سهم ملت من از این درگیریها چیست؟
آیامن در تصمیم گیری چه سهمی دارم؟ آیا قرار است نتیجه کار برای من چه شود؟
پهلوانان در گود مبارزه میکنند برای کسانیکه شاهد مبارزه هستند چه سهمی هست؟ صرفا وقت گذرانی ؟ اگر این است برنده شدن هریک از دوطرف فرقی نمیکند. مگر برنده شدن یکی از دوتیم پرسپولیس واستقلال برای تماشاچیان چه سودی دربر داشت؟بجز وقت گذرانی؟ وسودش بجیب دیگران؟
سهم ملت ایران چیست؟ برنده یا بازنده چه فرقی میکند؟ یکی میرود ودیگری میاید این دولت میرود ودولت دیگری میاید .سهم ملت چیست؟
من منتظر سهم خودم هستم واین سهم چه مسوولان ببرند ویا ببازند باید مشخص شود
من منتظر نتیجه درگیری نیستم من منتظر سهم خودم هستم
این سهم چیزی نیست که باید منتظر پایان راه بود همین الان میتوان آنرا اعطا کرد
اساسا این درگیری ها پایان ندارد اما سهم من قابل اعطا هست پس مسوولان در کنار برنامه های مبارزاتی سهم ملت خودرا بپردازند

3 کاربر از این خوشم آمد