محمدعلی به ابادی
از on شهریور 28, 2019
45 views

به نام خدا
در سایت بالاترین دودسته تبلیغات علیه دین اسلام هست .برخی مسلمانان را تشویق به بازگشت به دین اجدادی یعنی زردشتی میکنند وگروهی هم آنانرا به مسیحیت تبشیری سوق می دهند .البته درکنار این دو تبلیغ ضدیت با اسلام اهلبیت فراوان است.
بنده عرض می کنم که یکی از اشکالات دینداران نا آگاهی از دین خودشان است وهمین امر موجب میگردد تا دشمنان دام بچینند وصید خودرا بکنند.
دین میراث گران مایه ای است که پدران ومادران ما از گذشته های دور برایمان بیادگار گذاشته اند والبته هر یادگاری نواقصی هم دارد وباید اصلاح گردد اما نه با تغییر دین وآن هم بازگشت به قهقرا
سرزمین ما ازآغاز یکتاپرست بود ودر طول زمان تمامی ادیان الهی را درنوردیده است برخی برکهن ترین آئین یعنی دین نوح هستند بنام صابئین پیروان صاب بن نوح برخی زردشتی اند وپیرو دین حنیف برخی کلیمی اند پیرو موسای کلیم وبرخی مسیحی اند پیرو عیسا مسیح و اکثریت مردم ما مسلمانند وپیرو اهلبیت.
بهر دینی که هستید بمانید و تلاش کنید بشناسید چون در جوهره همه ادیان یادشده حقایق واحدی است ودر احکام هم بسیار مشترک
من هم صابئی هستم وهم زردشتی وهم کلیمی وهم مسیحی ومسلمان پیرو اهلبیت
از همه ادیان دفاع میکنم چون از یک مرکز وحی آمده است وتفاوتی در پیامبران نمی بینم مگر عامل زمان .
بنابراین در دین خود بمانید وآگاهانه پیش بروید واگر قرار بر تغییر است رو بجلو باشد نه قهقرا
دین نباید ابزار کسب امتیاز در امور مادی باشد .دین حقیقت زندگی است ودرهر شرایط واوضاع همیشه با ماست چه در اینور آب باشیم تا آنور آب خوشبختانه در قانون اساسی کشور همه ادیان الهی مورد شناسائی قرار گرفته اند .موفق باشید

3 کاربر از این خوشم آمد