محمدعلی به ابادی
از on ژوئن 5, 2019
24 views

به نام خدا
اخیرا مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در جریان است
مردم گرفتار مشکلات عدیده هستند که بیشتر آنها ناشی از سیاستهای نادرست در جامعه است .
در چنین شرایطی چگونه انتخابات میتواند مشکل گشا باشد؟
اگر مجلس میتوانست کار گشا باشد که مملکت گرفتار این عواقب نبود
تا سیستم انتخابات تغییر نکند هیچ سودی عائد مردم نمیشود .
باید نظام استصوابی برچیده شود ودخالتها در قوه مقننه و مجریه منتفی گردد تا مردم رغبتی در شرکت در انتخابات پیدا کنند
بهرحال بی مایه فطیر است

2 کاربر از این خوشم آمد