محمدعلی به ابادی
از on ژوئن 5, 2019
18 views

به نام خدا
آزادی گوهری است که خداوند برای بندگان خود دراین جهان عطا کرده است.
آزادی در هرشرایط وزمان ومکان با ارزش است .
کسانی که ازآزادی درست بهره برداری نمی کنند سرانجام انبانشان خالی ومجبور بسکوتند.
مستبدین ودیکتاتورها ترسشان ازآزادی بخاطر طرح انتقاد ازسوی مخالفان نیست بلکه در فضای آزادی نمیتوانند کلامی بگویند .آنان در سکوت دیگران متکلم وحده هستند.
آزادی برای دشمنان آزادی وموهنان پایان راه دارد اما برای حقیقت جویان راه بی انتهاست چون باطل گذراست وحق پایدار
بامید ارج نهادن به فضای آزادی و بهره درست بردن ازآن
عید برهمه بندگان خدا مبارک

2 کاربر از این خوشم آمد