محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 8, 2018
1 view
به نام خدا
سر این کلاف سردرگم کجاست؟
اخیرا سخنگوی شورای نگهبان در باره شیوه انتخابات ومشکلاتی که در بررسی صلاحیتها مطرح است مصاحبه های متعدد انجام داده است و مدام توپ را به زمین مجلس می اندازد . که مثلا اگر مجلس بخواهد چنین میشود ویا چنان میگردد . خوب چرا مجلس نمی جنبد ونمی خواهد؟ چون منتخب نظارت استصوابی همان شورا است .
شورا چنین مجلسی را برگزید واینک حل مشکل را ازآن مجلس می طلبد.
مقصر مجلس است ومجلس قادر نیست وشورا چنین مجلس را ترتیب داد .نتیجه میشود کلاف سردرگم
اما بدون نیاز به قانون جدید که امکان اصلاح آن در این مجلس نیست .سر کلاف در دست شورای نگهبان است وآن برچیدن نظارت استصوابی است .عملی که بسادگی قابل اقدام است وکلی هزینه هم به جیب دولت برمیگردد.
چرا بریشه فکر نمی کنیم وبرشاخه ها نشسته ایم . آب از سرچشمه آلوده است چه توقعی داریم که درمسیر پالایش کنیم .این مصاحبه ها دردی دوا نمیکند حل مشکل دردست چند نفر است وآن برخی ازاعضای شورای نگهبانند .
3 کاربر از این خوشم آمد