♥ sarvar ♥
از on نوامبر 23, 2018
1 view
چرا زنان سن خودرا کمترازسن شناسنامه خود میدانند؟ چون روزهای راکه منتظرکودکش بوده فقط با دلواپسی انتظارکشیده وزندگی نکرده ، چون شب ها که فرزندش مریض بوده درکناربستر اونشسته وگریسته وزندگی نکرده ، چون زمانی که فرزندش بیرون ازخانه بوده تا امدنش فقط به در چشم دوخته وزندگی نکرده ، چون بارها به خواطر راحتی سائراعضای خانواده خواسته ونیازهای خودرا نادیده گرفته وزندگی نکرده ، اوهمه ی این هارا از زندگی کم کرده وسپس سن خود را حساب میکند حق با اوست ومنصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب او بگذاریم .
4 کاربر از این خوشم آمد
❤️ ℳαнУα ❤️
بسیار عالی