نوامبر 20, 2018 از
خدایابه ما ایمانی عطاکن
نگران روزیمان نباشیم
درست مانندکودکی که نگران
وعده بعدی
غذایش نیست
زیرابه مهربانی مادرش ایمان دارد.
7 Liked
,  و 5 دیگران پسندیده اند
❤️ ℳαнУα ❤️
الهی آمین