اکتبر 29, 2018 از
میگن یک مار عاشق مار دیگر شده بود خیلی کم رو بود روش نمیشد باش ابراز کند با دوستش در میان گذاشت که عاشقم چیکار کنم؟ دوستش گفت خب برو باش بگو یک روز از صد دل یک دل رفت که مطلب را بگوید وقتی رفت دید که طرف اصلا مار نیست شیلنگ است .
❤️ ℳαнУα ❤️
خخخخخ وای
Page generated in 0.0979 seconds with 16 queries and GZIP enabled on 195.201.246.4.