اکتبر 25, 2018 از
آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای …
که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق میدهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
” دوستت دارم ” ؟
Page generated in 0.106 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.4.