سپتامبر 1, 2018 از
چه کار به حرف مردم دارم...
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم...
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:
مگر می شود
تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟
خیلی رمانتیکه
imanalahi
بلی..بعضی از باور ها خیلی قشنگن