...

imanalahi
از on سپتامبر 1, 2018
11 views
چه کار به حرف مردم دارم... زندگی من همین است شب که می شود عاشقانه ای می نویسم... خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم: مگر می شود تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟
4 کاربر از این خوشم آمد
خیلی رمانتیکه
imanalahi
بلی..بعضی از باور ها خیلی قشنگن