محمدعلی به ابادی
از on فوریه 25, 2018
14 views
بنام خدا
اعتراضاتی که مردم ما در مشکلات جاری درکشور ابراز داشتند واکنش هائی را درمیان رجال کشور ایجاد نمود .یکی ازمهمترین واکنش ها ازسوی مقام معظم رهبری بود که یکبار دردیداربا مردم قم فرمودند
(البته یک جاهایی قصور و تقصیر هست. نه اینکه اینها را منکر باشیم. بنده حقیر هم قصور و تقصیر دارم. خدا ببخشد.)
وباردیگر صریحا دردیدار با مردم تبریز این نکته را بیان کردند
(حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت عذرخواهی از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت افزودند.....)وفرمودند:
(انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه نیست؛ نه، ممکن است از شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند اما این انتقاد منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی و نظام انقلابی که با فداکاری این ملت به وجود آمده است.)
آنچه از بیانات ایشان دریافت میگردد اینستکه بهرحال ما معصوم نیستیم ودچار قصور وتقصیر میشویم اولین گام پذیرش این امر از سوی مسوول است وسپس ازخداوند ومردم پوزش بطلبد .
سنتی حسنه درمیان دنیای متمدن وجوددارد وآن این استکه هر مسوولی با قبول خطای خود ازسمتش کناره گیری کند تا فضا برای ورود چهره های نو پیش آید .بیاد داریم که دولت موقت در اوائل انقلاب وقتی نتوانست دیگر ادامه دهد صریحا استعفای خودرا به امام راحل تحویل دادند ودیگر کمتر مشابه آن مشاهده شد. مردم ما عذر پذیرند برای چندمین بار اما نشانه حسن نیت پوزش خواهان کنار رفتن از مسوولیتی است که دراختیار دارند وقاعدتا بیشترین موارد دربخش اجرائی وقضائی است
2 کاربر از این خوشم آمد