می 21, 2019 از
اختلف العلماء في تصنيف أعضاء جسم الإنسان من حيث الأهمية، إلّا أنّ أغلبهم اتفق على أن العين هي العضو الأكثر تعقيداً وحساسية أيضاً، بعد القلب والدماغ، إن لم تكن على التوازي معهما. فنجد أنها تتألفّ من طبقات ثلاث رئيسيّة، وهي: الصلبة، المشيمية، والشبكيّة، حيث أنّ الصلبة وهي عبارة عن نسيج ضام، وظيفته تأمين الحماية للعين، وتتصف هذه الصلبة بغناها بالأوعية الدموية. ويسمى الجزء الأمامي من هذه الطبقة بالقرنية، وهو شفّاف لا أوعية دموية فيه، وتتم تغذيته بالأوكسجين عن طريق الخلط المائي، وهو عبارة عن المادة التي يقوم بإفرازها الجسم الهدبي. أمّا المشيمية وهي تتوسط الصلبة والشبكية، وهي غنية بالأوعية الدموية؛ ووظيفتها إيصال الدم المحمل بالأوكسيجين لكافة أقسام الشبكية. وهي غنية بمادة الميلانين وهو عبارة عن صباغ يقوم بامتصاص الفائض من الأشعة الضوئية التي تمر عبر الشبكية، فيمنع انعكاسها مما يؤدّي إلى وضوح الرؤية. سؤال يسأل.. هل خطر في بالك في يوم من الأيام أن راقبت عينيك وتساءلت لم عيناك لا تنموان كباقي أعضاء الجسد المجاورة لها كالأنف والذقن وغيرها؟ في الحقيقة للإجابة على هذا التساؤل الهام لا بدّ من الإشارة إلى أوجه الشبه بين كلّ من العين وآلة التصوير (الكاميرا) خلال مراحل العمر المختلفة، فهواة التصوير الشمسي من السهل عليهم ملاحظة وتفسير الآلية التي تعمل بها العينان، كونها قد تكيّفت على القيام بالتقاط مختلف أنواع الصور، ما دامت مفتوحة فهي تقوم بهذه الوظيفة، والعين شكلها أقرب إلى الدائري ماعدا انتفاخ بسيط، يتموضع في مقدمتها فنرى بنيتها التشريحية لدى الطفل حديث الولادة يبلغ عرضها حوالي ثلاثة أرباع بوصة، في حين تزداد فتصل إلى بوصة لدى الأشخاص البالغين. من هنا نخلص إلى أن ّالعين لا تنمو كثيراً مع نمو باقي أعضاء الجسم، وهذا ما يعلّل ويفسر ظاهرة العيون الواسعة والكبيرة الجميلة الاستدارة لدى الأطفال الصغار، والملاحظ أنّ الوجه ينمو وتتغير أبعاده وتفاصيله كثيراً فيما بعد، في حين أنّ العين تغيُّر حجمها يكاد يكون لا يذكر كباقي الأعضاء. بينماالغلاف الخارجي لمقلة العين فيتصف بالمتانة وابيضاض اللون، ما عدا المنطقة الواقعة عند الانتفاخ الأمامي حيث يكون رقيقاً وشفافاً وهذا ما يسمح بدخول الضوء إلى العين ويعرف هذا الانتفاخ الشفاف بـ(القرنية) التي أهم وظائفها الأساسية تأمين الحماية للعين من الأضرار والعوامل الخارجية.

می 20, 2019 از
پراید 161 طرح خودمه؟ تجهیزات 1-نوع اتاق استیشن 2-جلو شبیه پراید 132 3- عقب شبیه پراید 151 4-سپر عقب جدید 5-مه شکن سپر جلو 6-مولتی مدیا

می 20, 2019 از
این وانت جدید با این برنامه ها طرح خودمه ها؟ منتظر عکس های طرح جدیدم باشید. تیپ: ال ایکس نوع موتور: پژو405 نوع سوخت: بنزین و گاز آینه های جانبی: آینه جانبی با قاب رنگی بالا همراه با تنظیم برقی مه شکن جلو: دارد سپر جلو رنگی: هست تریم: سیاه

می 11, 2019 از
به نام خدا جامعه روحانیت درطول سده ها عموما روحانیت حاکم بودند ودر طول تاریخ بجز مواردی اندک واخیرا در کشورما روحانیت محکوم نیز بوجود آمده است. مراد از ایندو طبقه روحانیت چیست؟ 1- روحانیت حاکم به آن دسته از روحانیت اطلاق میگردد که حاکمیت خدارا دراحکام دین درروی زمین پیگیرند .اینان همان مراجع دینی اند که احکام دین را از طریق حجتهای چهارگانه بدست آورده وبه مردم ابلاغ میکنند .این دسته از روحانیت قرن هاست که در جوامع اسلامی فعال بوده وهستند . 2- روحانیت محکوم به آن دسته از روحانیت اطلاق میگردد که توسط مردم برای گردش کار جامعه اسلامی انتخاب میشوند .اینان کارگزاران مردمند در نظام جمهوری اسلامی واین مردمند که در این مورد حاکم اند .اینان عبارتند از هرروحانی که در مجلس شورای اسلامی ویا خبرگان هستند ویا رئیس جمهور ورهبری که در کسوت روحانیت قرار دارند وهمه منصوبان آنان در کسوت روحانیت وقوه قضائیه در نتیجه روحانیت حاکم ماموران خدا وخدمتگزاران بمردمند که سمتشان ازسوی امامت تائید میگردد و روحانیت محکوم ماموران ملت اند و خدمتگزار مردم که سمتشان ازسوی ملت مشخص میگردد.

می 9, 2019 از
به نام خدا سه عامل موجب میشود که کشور نتواند تغییرات لازم را بنماید 1-نظارت استصوابی تفسیری که شورای نگهبان از نظارت درقانون اساسی نموده وموجب میگردد تا نمایندگان دلخواه مردم وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری ویا ریاست جمهوری نشوند.در نتیجه خواسته ای ملت در این محافل پیگیری نمیشود. با برچیدن این تفسیر مشکل حل میگردد. 2-مجمع تشخیص مصلحت با این ترکیب مانع دیگری برای ایجاد تغییرات است چون اعضای آن عموما همان چهره های موجوددر پستهای کلیدی است. امر تشخیص مصلحت باید به خود نمایندگان مجلس واگذار گردد تا با اکثریت دو سوم یا سه چهارم تصمیم بگیرند. 3-صلاحیت عام رهبری در دخالت در امور قوا این هم یکی از موانع تغییر در تصمیمات مجلس است که راه حل آن محدود بودن دخالت رهبری در امور قواست

می 9, 2019 از
به نام خدا برخی گمان دارند که مردان باید سالار زندگی باشند بعضی خلاف آنان زن سالاری را می پسندند ودر خانواده سخن از فرزند سالاری است آیا واقعا کدامیک مقبول عقل است؟ بنظر بنده هیچیک درست نیست. انسانها با هم برابرند کوچکی وبزرگی وجنسیت ملاک نیست باید بدنبال عنصر دیگری گشت. انسان تا زمانیکه تنهاست خودش میخواهد سالار خودش باشد ایرادی نیست اگرچه خودخواهی خودنیز درد بزرگی است وآدمی را کور میکند اما آدم تنها مانند تارزان در همان جنگل هرگونه مایل است عمل کند اما زمانیکه وارد میدان هستی میشود با دوکس درگیر میشود یک:مردم دو:خداوند در اینصورت باید سالار خودرا در خداوند ومردم ببیند. اما چگونه میتوان با خدا ومردم مرتبط بود ؟ آن حکم وقانون است سالار واقعی قانون وحکم خداست در زندگی شخصی حکم خدا براو حاکم است ودر زندگی اجتماعی اعم از خانواده شرکت وجامعه قانون حاکم براوست اراده الهی واراده جمع حاکم برانسان است . در نتیجه قانون سالاری اعم از قانون الهی وجامعه بهترین ومنطقی ترین سالاری در نظام انسانی است.

آوریل 29, 2019 از
به نام خدا برخی وجود پیامبران را مخل آزادی اندیشه می پندارند و آنان را مورد هجمه قرار میدهند . اگر فرض کنیم هیچ پیامبری ازسوی خداوند گسیل نمی شد چه می شد؟ عده ای از آگاهان فلسفه های مختلف را بوجود می آوردند مانند فلاسفه مادی ویا الهی وازجمله نیهیلیسم عده ای هم راه عرفان هارا پیش میگرفتند وتا میتوانستند دیگران را به گمراهی می کشیدند البته هم اکنون نیز شاهد چنین فلسفه ها وعرفان ها هستیم. خوب معیار درستی ونادرستی اینها چه میتواند باشد؟ در هرحال عقل آدمی موجد این مکاتب بوده است اینجاست که ارسال رسولان نقش خودرا نشان میدهند تا انسان سره از ناسره جدا کند عرفان های کاذب را از صادق وفلسفه های پوچ را از درست آنها بزداید . در واقع وحی الهی راهگشای بشریت است . پیامبران انسانهای صادق وحکم نور افکن را دارند که برهستی ودانش بشری افکنده میشوند تا حقایق از خرافات شناخته شود .درواقع پیامبران برای شناخت مدعیان کاذب آمده اند. اینجاست که میتوان گفت رسولان وجودشان ضروری بوده و انسان الزاما نیاز بدان داشته است وخداوند این ارزش را از بندگان خود دریغ نکرده است .

آوریل 29, 2019 از
به نام خدا اخلاق یا خوی ها صفاتی هستند در انسان که شخصیت آدمی را نشان میدهد . اخلاق محصول چیست؟ وآیا این امر درست است که کلاس اخلاقی برپا شود و اشخاص بروند آنرا یاد بگیرند؟ قبل ار پاسخ به سوالات یادشده بگذارید مثالی بزنم تا مطلب روشن شود یک درخت دارای سه بخش است ریشه تنه وساقه ها ومیوه وگل وبرگ آن هیچ درختی بدون ریشه نیست وهرچه ریشه سالم واستوار باشد درخت ماندنی است اما چیزی که موجب کاشت یک درخت است آن برگ ومیوه وگل آن است والا درخت بدون ثمر تنها برای سوزاندن هیزم آن است برگردیم به مطلب. ریشه درخت آدمی عقاید اوست آنچه انسان ازآن نشات میگیرد باورهای اوست .انسان بدون باور اساسا انسان تلقی نمیگردد . وآنچه درخت آدمی را در بیرون رشد میدهد عمل او به قوانین است اعم از قوانین فردی یا اجتماعی هرگاه آدمی با باورهای خود بوظایف قانونی عمل کند شخصیت او نمایان میگردد. شخصیت همان صفات محصول باورها واعمال است انسان معتقد به خداوند ومجری اوامر او انسانی منظم ووقت شناس میشود . باید باورهای خودرا بروز نمود و به قوانین موجود عمل کرد بقیه دست خود ما نیست برآیند این دو همان شخصیت آدمی است البته بخشی از صفات از پدر ومادر وگذشتگان ژنتیکی در انسان موجود است که آنها همیشه همراه آدمی هستند وشاید با امور یادشده بنوعی نظارت شوند.

آوریل 18, 2019 از
«جیمی کارتر» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ضمن اعلام خبر تماس تلفنی ترامپ با او درباره دلایل پیشی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: آمریکا در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به سر برده است.آمریکا به دلیل تمایلش برای تلاش به منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزش‌های آمریکایی، جنگ دوست‌ترین کشور جهان است «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ضمن اعلام خبر تماس تلفنی ترامپ با او درباره دلایل پیشی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: آمریکا در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به سر برده است. به گزارش فارس، «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ آمریکا خبر داده که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا با او تماس گرفته و درباره نگرانی‌هایش درباره پیشی گرفتن چین از آمریکا صحبت کرده است. به نوشته ایستگاه رادیویی «WAPE» وابسته به رادیو ملی آمریکا، کارتر یکشنبه (دیروز) طی سخنانی در کلیسای شهر «پلینس» ایالت جورجیا از تماس تلفنی ترامپ خبر داد. به گفته رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ترامپ در این تماس تلفنی با او درباره نگرانی‌هایش در خصوص چین صحبت کرد. کارتر ۹۴ ساله، چندی قبل نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و در آن درباره مدیریت روابط واشنگتن با پکن توصیه‌هایی کرده بود. به گفته رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، ترامپ در این تماس درباره اینکه «چین دارد از ما جلو می‌زند»، ابراز نگرانی کرد. کارتر، نگرانی ترامپ درباره این موضوع را «بجا» دانست و گفت: «شما می‌دانید چرا اینطور است؟ من در سال ۱۹۷۹ روابط دیپلماتیک با چین را عادی‌سازی کردم. شما می‌دانید که از ۱۹۷۹ چین چند بار با دیگران جنگ داشته است؟ اصلا هیچ جنگی نداشته (اما) ما (آمریکا با دیگر کشوها) در جنگ بوده‌ایم». وی که در کلیسای پلینس صحبت می‌کرد، همچنین تاکید کرده که آمریکا در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به سر برده است. کارتر گفته که آمریکا «به دلیل تمایلش برای تلاش به منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزش‌های آمریکایی، جنگ دوست‌ترین کشور جهان است». وی با تاکید بر اینکه چین برعکس آمریکا روی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری کرده، به ساخت ۱۸ هزار مایل خطوط قطار سریع‌السیر اشاره کرد و گفت: «ما (آمریکا) چند مایل خط آهن سریع‌السیر در کشورمان داریم؟» رئیس‌جمهور پیشینِ سالخورده آمریکا افزود: «ما سه تریلیون دلار (در هزینه‌های نظامی) هدر داده‌ایم. این رقم، بیشتر از میزانی است که شما بتوانید حتی تصور کنید. چین حتی یک پِنی(معادل یک صدم یک دلار ) هم در جنگ هدر نداده است و دلیل جلو زدن آنها از ما همین است». کارتر همچنین گفت که اگر صرف هزینه‌های بسیار برای جنگ و مخارج نظامی نبود، می‌شد حداقل دو تریلیون دلار برای هزینه در زیرساخت‌ها شامل تعمیر پل‌های فرسوده، راه‌ها و تقویت نظام آموزشی این کشور هزینه کرد. وی افزود: «قصد من از قیاس کشورم با چین این نیست که بگویم آنها دشمن هستند. من فقط دارم این موضوع را که شب گذشته تماسی (از سوی ترامپ) دریافت کردم، توضیح می‌دهم». کارتر درباره نگرانی ترامپ در خصوص اینکه چین به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدل شود، گفت: «من واقعا نگرانی چنین موضوعی نیستم اما این موضوع رئیس‌جمهور ترامپ را می‌رنجاند و من دلیل رنجش او را نمی‌دانم. البته من امروز نمی‌خواهم از رئیس‌جمهور انتقاد کنم». رایزنی تلفنی ترامپ با کارتر در حالی صورت گرفته که از ابتدای آغاز به کار دولت او، فشارها علیه چین در مسائل مختلف به ویژه فشارهای اقتصادی تشدید شده و واشنگتن جنگ تعرفه‌ای و تجاری علیه پکن به راه انداخته است. فشارهای آمریکا علیه چین، دامن پروژه‌های بزرگ اقتصادی چین از قبیل طرح «کمربند و جاده» و شرکت‌های بزرگ این کشور از قبیل «هواوی» را هم گرفته است. www.entekhab.ir/001yWJ