سش

ستاره شرق

زن. زندگی میکند در  ایران. متولد آگوست 1, 1900.
پروفایل خصوصی هست.