کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
sajadamini
2 Liked
و  از این خوشم آمد
sajadamini
1 Liked
 پسندیده اند
sajadamini
1 Liked
 پسندیده اند
sajadamini
آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت،از او پرسید
تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، را دوست داشته باشی؟
آ...نمایش بیشتر
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
roya
آمین یا رب العالمین... "خدایا هیچ کسی رو به حال خودش وانگذار"
sajadamini
آمین
sajadamini
دقیقا/از ماست که بر ماست
sajadamini
عبید زاکانی
خواب دیدم قیامت شده است. هرقومی را داخل چاله‏ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‏ ی ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم: «عبید این چه حکایت...نمایش بیشتر
2 Liked
و  از این خوشم آمد
roya
عالی بود...
sajadamini
ممنون رویا خانم
sajadamini
2 Liked
و  از این خوشم آمد
sajadamini
2 Liked
و  از این خوشم آمد
sajadamini
بیست سال بعد بیشتر به خاطر کارهای نکرده ناراحت می شوید تا کارهایی که انجام داده اید. “مارک تواین”
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
sajadamini
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
sajadamini
ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث می کنند، ذهن های معمولی درباره رخدادها، ذهن های کوچک درباره افراد. “النور روزولت”...نمایش بیشتر
2 Liked
و  از این خوشم آمد
نمایش بیشتر
Page generated in 0.3792 seconds with 95 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.