Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
محمدعلی به ابادی
4 کاربر از این خوشم آمد
Bardiabloorchi
یعنی در ظاهر مردم ولینعمت و سرور خدمتگذاران هستند ، اما یادتان نرود در ظاهر برای اینکه مشتی سوار خر مراد بشوند و حکومت کنند!
محمدعلی به ابادی
درود مطلب من ظاهر وباطنش یکی است .این مردمند که ولی نعمتند وکارگزاران خودرا برمی گزینند ولذا آنان نوکران مردمند
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
مدیریت رشته مهم وخاصی در جهان امروز است وربطی به دین ندارد مدیر مسوول اجرای قانون است . تابحال هم روحانیت نشان داده که نه اهل اجراست ونه بلد است اما سخنرانی تا دلتان بخواند ممنون
محمدعلی به ابادی
بخواهد
محمدعلی به ابادی
درودوبدرود
محمدعلی به ابادی
4 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
(استطلاعی)
محمدعلی به ابادی
درود مساله تضمین نیست مهم دموکراسی وآزادی است اگر مردم نمایندگان خودرا انتخاب کند خلایق هرچه لایق مانند همه جای جهان اما الان مسوول آن شورا ورهبری است واین بزیان دین است
محمدعلی به ابادی
انتخابات حق مردم است نه رهبری ودین
محمدعلی به ابادی
هیچ اقدامی نیاز ندارد انتخابات با وزارت کشور است شورای نگهبان تنها یک تفسیر دارد که باید ازخیرش بگذرد چوبش را خورده وریشه دین را برکنده اند
محمدعلی به ابادی
برادرم فرزندم انتخابات بدون نظارت نیست ناظر کس دیگری است اینان صرفا ازجهت حفظ ولایت فقیه نظارت میکنند
محمدعلی به ابادی
5 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
3 کاربر از این خوشم آمد
محمدعلی به ابادی
2 کاربر از این خوشم آمد
دیدن مطالب بیشتر