می 23, 2018 از
محمود
نبودنه دوستی با جنس مکمل، 1 درده، اونم اسمش تنهاییه. اما بودنش، هزار و یک درده! :)) که اگه یکی دوتا بود، اسم میبردم.
Page generated in 0.0884 seconds with 15 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.