امیر پارسی

زندگی میکند در تهران, ایران متولد مارس 20, 1990 مرد
امیر پارسی
امیر پارسی
پروفایل خصوصی هست.