کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
هیچ وقت به کسی اعتماد نکن حتی اینه هم باتمام یکرنگیش دست چب وراسترو برعکس نشون میده&*)
4 Liked
,  و 2 دیگران پسندیده اند
نمایش بیشتر