Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره
حرف دل: آرشام - آخرین بروز رسانی: فوریه 5, 2019
من هم در تردیدم،، من درین عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم.. چشم گریان دیدم..،، گریه کردم اما......... بارها خندیدم!! رمز بیداری را، پشت بی خوابی این ثانیه ها، فهمیدم..!! تو به آمار زمین.."مشکوکی" من به دلهای زمین.."مشکوکم....
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
آرشام
2 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
2 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
2 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
3 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
2 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
ای دل کوچک من غصه نخور تو خدایی داری که بزرگ است بزرگ و به قول سهراب در همین نزدیکیست ای دل کوچک من بگذار غم وغصه ببارد شاید, شاید اینبار خدا میخواهد که پس از بارش غم و پس از خواندن نامش هر دم آس...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
بترس از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی, او تمام حرفهایش را جای تو به خدا زد... و خدا خوب گوش میکند, و خوب تر یادش میماند.. خواهد رسید روزی که , خدا تمام حرفهای اورا سرت فریاد خواهد کشید... و تو آن ...نمایش بیشتر
4 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
در جواب اینکه میپرسند هنوز تنهایی یا نه. باید گفت: خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم...!
3 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
کاش تا دل می گرفت و می شکست دوست می آمد کنارش می نشست ... .
3 کاربر از این خوشم آمد
آرشام
Be the first person to like this.
See more messages