حرف دل: آرشام - آخرین بروز رسانی: فوریه 5, 2019
من هم در تردیدم،، من درین عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم.. چشم گریان دیدم..،، گریه کردم اما......... بارها خندیدم!! رمز بیداری را، پشت بی خوابی این ثانیه ها، فهمیدم..!! تو به آمار زمین.."مشکوکی" من به دلهای زمین.."مشکوکم....
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
آرشام
2 Liked
و  از این خوشم آمد
آرشام
2 Liked
و  از این خوشم آمد
آرشام
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
آرشام
اکنون دوست هست با
2 Liked
و  از این خوشم آمد
آرشام
ای دل کوچک من غصه نخور
تو خدایی داری
که بزرگ است بزرگ
و به قول سهراب
در همین نزدیکیست
ای دل کوچک من
بگذار غم وغصه ببارد
شاید, شاید اینبار خدا میخواهد
که پس از بارش غم
و پس از خواندن نامش هر دم
آسمان دل تو ...نمایش بیشتر
آرشام
بترس از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی,
او تمام حرفهایش را جای تو به خدا زد...
و خدا خوب گوش میکند,
و خوب تر یادش میماند..
خواهد رسید روزی که ,
خدا تمام حرفهای اورا
سرت فریاد خواهد کشید...
و تو آن روز درک...نمایش بیشتر
آرشام
در جواب اینکه میپرسند هنوز تنهایی یا نه. باید گفت: خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم...!
2 Liked
و  از این خوشم آمد
آرشام
کاش تا دل می گرفت و می شکست
دوست می آمد کنارش می نشست ... .
2 Liked
و  از این خوشم آمد
آرشام
اکنون دوست هست با
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
نمایش بیشتر