hamid lotfi

زندگی میکند در تهران, ایران متولد ژانویه 24 مرد
hamid lotfi
درباره من
سال ۷۱باخانقاه نعمت الهی صفیعلیشاهی شریفه آشنا و ۷۲ به
فقر مشرف شدم.علاقه شدید به حیوان ها دارم ومتن...نمایش بیشتر
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
hamid lotfi
به روز کرده تصویر پروفایل را.
2 Liked
و  از این خوشم آمد
hamid lotfi
شتر بخت همیشه دم طویله ما کپه
مرگش رو نمیذاره!!
مهتاب
خدا میدونه ...
hamid lotfi
چرا عذل فقط بر زبان است
چرا عناد و دشمنی در جهان است
چرا حقیقت در پس پرده نهان است
چرا بغض و کینه بین نوع انسان است
چرا خلف آزادی و بیان است...نمایش بیشتر
2 Liked
و  از این خوشم آمد
hamid lotfi
hamid lotfi
hamid lotfi
خدایا، آخه بیکار بودی آدمیزاددوپا رو خلق کردی. جون من پشیمون نیستی؟!!
5 Liked
,  و 3 دیگران پسندیده اند
کوثر مشتاقی
حتما یه هدفی داشته آدمیزاد خلق کرده
hamid lotfi
همیشه از تنهایی خداوند شنیدیم و خواندیم.واقعا خدا تنهاست؟ یا تن ها؟!!
من معتقدم که خدا تن ها ست.
تن ها به معنای بدن ها!...نمایش بیشتر
hamid lotfi
2 Liked
و  از این خوشم آمد
hamid lotfi
5 Liked
,  و 3 دیگران پسندیده اند
نمایش بیشتر