s. kh

متولد ژانویه 1, 1970 مرد
s. kh
حرف دل: s. kh - آخرین بروز رسانی: ژانویه 4, 2018
روی دیدار توام نیست ، وضو از چه کنم ؟! دیگر این جامه ی صدوصله رفو از چه کنم ؟! قید هستی ، همه جا همره من میآید با چنین نامه سیاهی به تو رو از چه کنم ؟!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
s. kh
آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست.
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست.
حال متکلم از کلامش پیداست.
از کوزه همان برون تراود که در اوست ....نمایش بیشتر
1 Liked
 پسندیده اند
s. kh
2 Liked
و  از این خوشم آمد
ahad
👌👌
Unknown
20
s. kh
5 Liked
,  و 3 دیگران پسندیده اند
s. kh
4 Liked
,  و 2 دیگران پسندیده اند
s. kh
بادبادک هرچه بیشتر پر شود صدای ترکیدنش گوشها را بیشتر می خراشد!!
2 Liked
و  از این خوشم آمد
s. kh
اکنون دوست هست با
1 Liked
 پسندیده اند
s. kh
5 Liked
,  و 3 دیگران پسندیده اند
s. kh
2 Liked
و  از این خوشم آمد
s. kh
اکنون دوست هست با
2 Liked
و  از این خوشم آمد
نمایش بیشتر
Page generated in 0.3355 seconds with 96 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.