s. kh

مرد
s. kh
حرف دل: s. kh - آخرین بروز رسانی: ژانویه 4, 2018
روی دیدار توام نیست ، وضو از چه کنم ؟! دیگر این جامه ی صدوصله رفو از چه کنم ؟! قید هستی ، همه جا همره من میآید با چنین نامه سیاهی به تو رو از چه کنم ؟!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
s. kh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 Liked
,  و 3 دیگران پسندیده اند
s. kh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
Mahdieh Barani
Slm
s. kh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
بادبادک هرچه بیشتر پر شود صدای ترکیدنش گوشها را بیشتر می خراشد!!
1 Liked
 پسندیده اند
s. kh
اکنون دوست هست با
1 Liked
 پسندیده اند
s. kh
اکنون دوست هست با
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
s. kh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
5 Liked
,  و 3 دیگران پسندیده اند
s. kh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
s. kh
اکنون دوست هست با
2 Liked
و  از این خوشم آمد
نمایش بیشتر