اکتبر 19, 2017 از
بنام خدا تعریف بلاگر وانواع آن (سرویس وبلاگدهی) بلاگر: سایتی است که میتوان درآن وبلاگ ایجاد نمود مانند سایت میزبان وبلاگ بنده ایندسته از سایتها خود نیز بر دو گونه اند یا جامعه مجازیند یا خیر جامعه مجازی علاوه بر وبلاگ رایگان میان کاربران خود برای اهداف معین ارتباط برقرار میکند مثلا همسر یابی یادوست یابی در حالیکه در سایر بلاگرها تنها وبلاگ مطرح است وکاربران با یکدیگر در ارتباط سیستمی نیستند بلاگرها با توجه به نوع وبلاگ نیز تقسیماتی دارند که بعدا اشاره خواهد شد اولین بلاگرایرانی وبسایت پرشین بلاگ است یعنی اولین سرویس دهنده وبلاگ رایگان در کشور ایران http://behabady.persianblog.ir/