21 ساعت پیش از
پراید 161 طرح خودمه؟ تجهیزات 1-نوع اتاق استیشن 2-جلو شبیه پراید 132 3- عقب شبیه پراید 151 4-سپر عقب جدید 5-مه شکن سپر جلو 6-مولتی مدیا

22 ساعت پیش از
این وانت جدید با این برنامه ها طرح خودمه ها؟ منتظر عکس های طرح جدیدم باشید. تیپ: ال ایکس نوع موتور: پژو405 نوع سوخت: بنزین و گاز آینه های جانبی: آینه جانبی با قاب رنگی بالا همراه با تنظیم برقی مه شکن جلو: دارد سپر جلو رنگی: هست تریم: سیاه

می 11, 2019 از
به نام خدا جامعه روحانیت درطول سده ها عموما روحانیت حاکم بودند ودر طول تاریخ بجز مواردی اندک واخیرا در کشورما روحانیت محکوم نیز بوجود آمده است. مراد از ایندو طبقه روحانیت چیست؟ 1- روحانیت حاکم به آن دسته از روحانیت اطلاق میگردد که حاکمیت خدارا دراحکام دین درروی زمین پیگیرند .اینان همان مراجع دینی اند که احکام دین را از طریق حجتهای چهارگانه بدست آورده وبه مردم ابلاغ میکنند .این دسته از روحانیت قرن هاست که در جوامع اسلامی فعال بوده وهستند . 2- روحانیت محکوم به آن دسته از روحانیت اطلاق میگردد که توسط مردم برای گردش کار جامعه اسلامی انتخاب میشوند .اینان کارگزاران مردمند در نظام جمهوری اسلامی واین مردمند که در این مورد حاکم اند .اینان عبارتند از هرروحانی که در مجلس شورای اسلامی ویا خبرگان هستند ویا رئیس جمهور ورهبری که در کسوت روحانیت قرار دارند وهمه منصوبان آنان در کسوت روحانیت وقوه قضائیه در نتیجه روحانیت حاکم ماموران خدا وخدمتگزاران بمردمند که سمتشان ازسوی امامت تائید میگردد و روحانیت محکوم ماموران ملت اند و خدمتگزار مردم که سمتشان ازسوی ملت مشخص میگردد.

می 9, 2019 از
به نام خدا سه عامل موجب میشود که کشور نتواند تغییرات لازم را بنماید 1-نظارت استصوابی تفسیری که شورای نگهبان از نظارت درقانون اساسی نموده وموجب میگردد تا نمایندگان دلخواه مردم وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری ویا ریاست جمهوری نشوند.در نتیجه خواسته ای ملت در این محافل پیگیری نمیشود. با برچیدن این تفسیر مشکل حل میگردد. 2-مجمع تشخیص مصلحت با این ترکیب مانع دیگری برای ایجاد تغییرات است چون اعضای آن عموما همان چهره های موجوددر پستهای کلیدی است. امر تشخیص مصلحت باید به خود نمایندگان مجلس واگذار گردد تا با اکثریت دو سوم یا سه چهارم تصمیم بگیرند. 3-صلاحیت عام رهبری در دخالت در امور قوا این هم یکی از موانع تغییر در تصمیمات مجلس است که راه حل آن محدود بودن دخالت رهبری در امور قواست

می 9, 2019 از
به نام خدا برخی گمان دارند که مردان باید سالار زندگی باشند بعضی خلاف آنان زن سالاری را می پسندند ودر خانواده سخن از فرزند سالاری است آیا واقعا کدامیک مقبول عقل است؟ بنظر بنده هیچیک درست نیست. انسانها با هم برابرند کوچکی وبزرگی وجنسیت ملاک نیست باید بدنبال عنصر دیگری گشت. انسان تا زمانیکه تنهاست خودش میخواهد سالار خودش باشد ایرادی نیست اگرچه خودخواهی خودنیز درد بزرگی است وآدمی را کور میکند اما آدم تنها مانند تارزان در همان جنگل هرگونه مایل است عمل کند اما زمانیکه وارد میدان هستی میشود با دوکس درگیر میشود یک:مردم دو:خداوند در اینصورت باید سالار خودرا در خداوند ومردم ببیند. اما چگونه میتوان با خدا ومردم مرتبط بود ؟ آن حکم وقانون است سالار واقعی قانون وحکم خداست در زندگی شخصی حکم خدا براو حاکم است ودر زندگی اجتماعی اعم از خانواده شرکت وجامعه قانون حاکم براوست اراده الهی واراده جمع حاکم برانسان است . در نتیجه قانون سالاری اعم از قانون الهی وجامعه بهترین ومنطقی ترین سالاری در نظام انسانی است.

آوریل 29, 2019 از
به نام خدا برخی وجود پیامبران را مخل آزادی اندیشه می پندارند و آنان را مورد هجمه قرار میدهند . اگر فرض کنیم هیچ پیامبری ازسوی خداوند گسیل نمی شد چه می شد؟ عده ای از آگاهان فلسفه های مختلف را بوجود می آوردند مانند فلاسفه مادی ویا الهی وازجمله نیهیلیسم عده ای هم راه عرفان هارا پیش میگرفتند وتا میتوانستند دیگران را به گمراهی می کشیدند البته هم اکنون نیز شاهد چنین فلسفه ها وعرفان ها هستیم. خوب معیار درستی ونادرستی اینها چه میتواند باشد؟ در هرحال عقل آدمی موجد این مکاتب بوده است اینجاست که ارسال رسولان نقش خودرا نشان میدهند تا انسان سره از ناسره جدا کند عرفان های کاذب را از صادق وفلسفه های پوچ را از درست آنها بزداید . در واقع وحی الهی راهگشای بشریت است . پیامبران انسانهای صادق وحکم نور افکن را دارند که برهستی ودانش بشری افکنده میشوند تا حقایق از خرافات شناخته شود .درواقع پیامبران برای شناخت مدعیان کاذب آمده اند. اینجاست که میتوان گفت رسولان وجودشان ضروری بوده و انسان الزاما نیاز بدان داشته است وخداوند این ارزش را از بندگان خود دریغ نکرده است .

آوریل 29, 2019 از
به نام خدا اخلاق یا خوی ها صفاتی هستند در انسان که شخصیت آدمی را نشان میدهد . اخلاق محصول چیست؟ وآیا این امر درست است که کلاس اخلاقی برپا شود و اشخاص بروند آنرا یاد بگیرند؟ قبل ار پاسخ به سوالات یادشده بگذارید مثالی بزنم تا مطلب روشن شود یک درخت دارای سه بخش است ریشه تنه وساقه ها ومیوه وگل وبرگ آن هیچ درختی بدون ریشه نیست وهرچه ریشه سالم واستوار باشد درخت ماندنی است اما چیزی که موجب کاشت یک درخت است آن برگ ومیوه وگل آن است والا درخت بدون ثمر تنها برای سوزاندن هیزم آن است برگردیم به مطلب. ریشه درخت آدمی عقاید اوست آنچه انسان ازآن نشات میگیرد باورهای اوست .انسان بدون باور اساسا انسان تلقی نمیگردد . وآنچه درخت آدمی را در بیرون رشد میدهد عمل او به قوانین است اعم از قوانین فردی یا اجتماعی هرگاه آدمی با باورهای خود بوظایف قانونی عمل کند شخصیت او نمایان میگردد. شخصیت همان صفات محصول باورها واعمال است انسان معتقد به خداوند ومجری اوامر او انسانی منظم ووقت شناس میشود . باید باورهای خودرا بروز نمود و به قوانین موجود عمل کرد بقیه دست خود ما نیست برآیند این دو همان شخصیت آدمی است البته بخشی از صفات از پدر ومادر وگذشتگان ژنتیکی در انسان موجود است که آنها همیشه همراه آدمی هستند وشاید با امور یادشده بنوعی نظارت شوند.

آوریل 18, 2019 از
«جیمی کارتر» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ضمن اعلام خبر تماس تلفنی ترامپ با او درباره دلایل پیشی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: آمریکا در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به سر برده است.آمریکا به دلیل تمایلش برای تلاش به منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزش‌های آمریکایی، جنگ دوست‌ترین کشور جهان است «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ضمن اعلام خبر تماس تلفنی ترامپ با او درباره دلایل پیشی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: آمریکا در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به سر برده است. به گزارش فارس، «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ آمریکا خبر داده که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا با او تماس گرفته و درباره نگرانی‌هایش درباره پیشی گرفتن چین از آمریکا صحبت کرده است. به نوشته ایستگاه رادیویی «WAPE» وابسته به رادیو ملی آمریکا، کارتر یکشنبه (دیروز) طی سخنانی در کلیسای شهر «پلینس» ایالت جورجیا از تماس تلفنی ترامپ خبر داد. به گفته رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ترامپ در این تماس تلفنی با او درباره نگرانی‌هایش در خصوص چین صحبت کرد. کارتر ۹۴ ساله، چندی قبل نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و در آن درباره مدیریت روابط واشنگتن با پکن توصیه‌هایی کرده بود. به گفته رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، ترامپ در این تماس درباره اینکه «چین دارد از ما جلو می‌زند»، ابراز نگرانی کرد. کارتر، نگرانی ترامپ درباره این موضوع را «بجا» دانست و گفت: «شما می‌دانید چرا اینطور است؟ من در سال ۱۹۷۹ روابط دیپلماتیک با چین را عادی‌سازی کردم. شما می‌دانید که از ۱۹۷۹ چین چند بار با دیگران جنگ داشته است؟ اصلا هیچ جنگی نداشته (اما) ما (آمریکا با دیگر کشوها) در جنگ بوده‌ایم». وی که در کلیسای پلینس صحبت می‌کرد، همچنین تاکید کرده که آمریکا در طول ۲۴۲ سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به سر برده است. کارتر گفته که آمریکا «به دلیل تمایلش برای تلاش به منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزش‌های آمریکایی، جنگ دوست‌ترین کشور جهان است». وی با تاکید بر اینکه چین برعکس آمریکا روی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری کرده، به ساخت ۱۸ هزار مایل خطوط قطار سریع‌السیر اشاره کرد و گفت: «ما (آمریکا) چند مایل خط آهن سریع‌السیر در کشورمان داریم؟» رئیس‌جمهور پیشینِ سالخورده آمریکا افزود: «ما سه تریلیون دلار (در هزینه‌های نظامی) هدر داده‌ایم. این رقم، بیشتر از میزانی است که شما بتوانید حتی تصور کنید. چین حتی یک پِنی(معادل یک صدم یک دلار ) هم در جنگ هدر نداده است و دلیل جلو زدن آنها از ما همین است». کارتر همچنین گفت که اگر صرف هزینه‌های بسیار برای جنگ و مخارج نظامی نبود، می‌شد حداقل دو تریلیون دلار برای هزینه در زیرساخت‌ها شامل تعمیر پل‌های فرسوده، راه‌ها و تقویت نظام آموزشی این کشور هزینه کرد. وی افزود: «قصد من از قیاس کشورم با چین این نیست که بگویم آنها دشمن هستند. من فقط دارم این موضوع را که شب گذشته تماسی (از سوی ترامپ) دریافت کردم، توضیح می‌دهم». کارتر درباره نگرانی ترامپ در خصوص اینکه چین به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدل شود، گفت: «من واقعا نگرانی چنین موضوعی نیستم اما این موضوع رئیس‌جمهور ترامپ را می‌رنجاند و من دلیل رنجش او را نمی‌دانم. البته من امروز نمی‌خواهم از رئیس‌جمهور انتقاد کنم». رایزنی تلفنی ترامپ با کارتر در حالی صورت گرفته که از ابتدای آغاز به کار دولت او، فشارها علیه چین در مسائل مختلف به ویژه فشارهای اقتصادی تشدید شده و واشنگتن جنگ تعرفه‌ای و تجاری علیه پکن به راه انداخته است. فشارهای آمریکا علیه چین، دامن پروژه‌های بزرگ اقتصادی چین از قبیل طرح «کمربند و جاده» و شرکت‌های بزرگ این کشور از قبیل «هواوی» را هم گرفته است. www.entekhab.ir/001yWJ

آوریل 18, 2019 از
به نام خدا پیش از ورود به بحث دو نکته را باید متذکر شوم 1-اینکه اثبات خدا امری فطری وبدیهی است اما فیلسوفان دلائلی را مطرح میکنند از جمله برهان علیت که سرانجام به علت العلل میرسد ودانش فیزک بویژه پدیده مه بانگ موید این امر است. 2- نام خداوند مهم نیست هرچه باشد الله ئیل یهوه ایزد یزدان زئوس وهر نام دیگری مساله خود اوست بهر نامی که بنامیم اما شناخت خداوند که در دانش خداشناسی مطرح است مهمترین دانش بشری است و درک او بستگی به میزان دانش یشری است زمانیکه بشر دانش اولیه را داشت خداوندرا موجودی هیولائی ودر آسمان می پنداشت وحتی پیامبران هم با توجه بمیزان دانش بندگان نمیتوانستند آنگونه که لازم است خدارا توصیف کنند . البته تنها این امر در مورد خداوند نبود در مورد همه موجودات هستی میزان آگاهی کم بود .آیا امروزه نگاه ما به ماه وخورشید آنگونه است که درگذشته دور بود؟ هرگز بنابر این با پیشرفت دانش بشری درک ما از خداوند هم دگر گونه شد وهر چه پیش رویم بیشتر خواهیم شناخت خداوند دیگر در آسمان نیست تا برتختش نشیند بلکه همه جا هست در زمین همانند آسمان او همراه ماست با ماست درماست وجدای ازما نیست .اوروح هستی است ولذا هستی در جریان است .او ماقبل ندارد چون آغازین است او منتها ندارد چون ابدی است .او علم است وقدرت است چون همه هستی دارای علم وقدرت است .او یکتاست چون همه جا هست وموجودی که همه جا هست یکی است . به هر چه نگاه کنید اورا می بینید چون جلوه اوست وخود اوست .این مطلب ادامه دارد....

آوریل 5, 2019 از
هدف دولت ترامپ تغییر رژیم ایران است جان مرشایمر، متخصص روابط بین الملل و نویسنده کتاب "سیاست خارجی ترامپ"، در پاسخ به اینکه "آیا آنگونه که بسیاری از لیبرالها و نومحافظه‌کاران می‌گویند؛ ایران خطر مستقیمی برای آمریکا است؟" گفت: ➖ خیر، ایران خطر مستقیمی برای آمریکا نیست. ایران حتی خطر غیرمستقیمی نیز برای آمریکا محسوب نمی‌شود. ➖ نخست اینکه ایران سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و بر اساس موافقتنامه هسته‌ای که با قدرتهای مهم جهان امضاء کرده‌ غیر ممکن است که در آینده قابل پیش‌بینی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ➖ دوم اینکه ایران توان موشکی که خاک آمریکا را هدف قرار دهد در اختیار ندارد. ➖ سوم اینکه ایران قدرت نظامی متعارف ضعیفی دارد که توان مقابله با آمریکا یا هیچ یک از کشورهای تحت حمایت آمریکا در خاورمیانه را ندارد. ➖ چهارم اینکه ایران تهدیدی علیه هیچ یک از کشورهای منطقه نیست و در تاریخ معاصر به هیچ کشور دیگری حمله نکرده‌است و هیچ مدرکی وجود ندارد که ایران به دنبال حمله به همسایگانش است. ➖ پنجم مشکل تروریسم آمریکا از ایران سرچشمه نمی گیرد. اگر بخواهیم یک کشور را نام ببریم که منبع مشکل تروریسم آمریکاست، آن کشور عربستان سعودی است و نه ایران. ➖ واقعیت این است که آمریکا تهدید مستقیمی علیه ایران است. دولت ترامپ تحت تاثیر اسرائیل و عربستان سعودی، ایران را نشانه گرفته‌است. هدف دولت ترامپ تغییر رژیم ایران است و شواهد زیادی وجود دارد که ممکن است برای دستیابی به این هدف از قدرت نظامی استفاده کند. منبع@dolatebahar

آوریل 5, 2019 از
به نام خدا معراج به معنای رفتن به بالاست ودر اصطلاح سفر پیامبر به عوالم بالاست . اگر این امر درقرآن نیامده بود هرگز وارد آن نمی شدم ولی چون کلام خداوند قطعی است پس باید درست باشد واما چگونه؟ سفر دو بخش دارد بخش اول فیزیکی است وآن از مکه به مسجد الاقصی در فلسطین . این سفر میتواند با مرکبی باشد تند رو وما ازآن آگاه نیستیم شاید روزی دانش بشر وسیله ای را کشف کند که باسرعت نور طی شود بخش دوم سفرها جنبه فیزیکی ندارد بلکه فرد در همان مکانی که هست به عوالم دیگر میرود شبیه آن سفر در رویا وخواب است .البته این سفرها در بیداری است . مثال اگر پیاز را ببینیم دارای لایه های گوناگون است لایه اول را برداریم به دومی میرسیم وبعد لایه بعدی تا به هسته پیاز میرسیم. سفر یادشده عکس این مسیر است. فرد در مرکز قرار دارد لایه اول ازدرون برداشته میشود وبعد لایه بعدی تا برسد به آخرین لایه وهمه چیزرا مشاهده میکند . این اقدام میتواند برای هر فردی که خداوند صلاح بداند انجام شود شاید عارفان اینگونه مشاهدات خودرا دیده اند سفر پیامبر از عالم ذر آغاز وبه برزخ ورستاخیز رفته وسپس عالم ملکوت وجبروت ودر نهایت عالم لاهوت را دیده اند . http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8...

آوریل 2, 2019 از
به نام خدا هدایت انسان با بعثت اولین نبی در دوردستها آغاز گردید واین راه ادامه داشت تا سرانجام با بعثت نبی اکرم ص پایانی براین آغاز بود تا با آمدن آخرین سلاله او خط هدایت در این کره خاکی خاتمه یابد. روز مبعث بر همه انسان ها وخداباوران بویژه یکتاپرستان وپیروان آن پیامبر بزرگ مبارک باد

آوریل 2, 2019 از
به نام خدا امروز روز طبیعت وسیزده بدر است اگر چه طبیعت برای ملت ما امسال خشمگین شد اما نتیجه خیر خواهد بود برای همه هم وطنانم آرزوی روزی خوش وبرای بقیه سال تندرست وپیروز باشید

مارس 31, 2019 از
به نام خدا کلمه واقسام آن كلمه یا واژه :هر لفظی كه دارای معنی باشد كلمه نامند وكلمه پایه هر زبانی است مانند روز یا یوم اقسام كلمه:در زبان عربی كلمه بر سه قسم است اسم فعل حرف اسم: نام هر چیزی را گویند بطور مشخص یا مبهم مانند محمد یا او فعل: انجام كاری در زمانی توسط كسی یا شئی مانند میروم یا برو حرف: هر كلمه ای كه نه نام باشد ونه فعل مانند از یا اگر در فارسی وزبانهای اروپائی كلمات هشت تا ده قسمند كه در فارسی نام صفت ضمیر اعداد قید فعل اصوات حرف اضافه وحرف ربط ودر زبان انگلیسی وفرانسه حرف تعریف نیز افزوده شده است با كمی دقت خواهیم یافت كه تمام این اقسام بهمان سه نوع بر میگردد. اولاحرف ربط وحرف اضافه هردو حرفند ثانیا اصوا ت تماما معنای فعلی دارند پس فعلند ویا اینكه اسم فعلند حرف تعریف نیز در تركیب صفت است پس در صفت از ان بحث خواهد شد اما ضمیر همان نام است كه مبهم است اعداد نیز از اسامی مبهمند وصفت كه جایگزین اسم میشود وحالات انرا دارد انهم اسم است وقید نیز حالت مصدر فعل است ولذا ان نیز اسم است بعبارت فلسفی هر چه در عالم وجود دارد نامی دارد وفعل وحرف وجود خارجی ندارند چرا كه فعل دارای زمان وحركت است ووجود خارجی ندارد. مو ضوع را بصورت دیگری میتوان بیان نمود ضمیر جانشین اسم وصفت وقید حالت انرا بیان میکند(درمورد قیدحالت مصدر فعل ) از طرف دیگر اصوات جانشین فعل انددر نتیجه همه چیز باندو بر میگردد.

مارس 31, 2019 از
به نام خدا ادوات پرسشی دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست 1-كه یا كی =من=who سوال از علت فاعلی یا كیستی وشخصیت است كه در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت) 2-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است كه در پاسخ اسم عام میاید(كلی ماهوی) 3-چگونه یا چطور=كیف=howسوال از كیفیت ووضعیت است كه در پاسخ صفت میاید(كیف محسوس ونفسانی) 4-كی =متی=whenسوال از نسبت زمانی است كه در پاسخ قیدزمان میاید(متی) 5-كجایاكو =این=whereسوال ازنسبت مكانی است وپاسخ قیدمكان است(این) 6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت) 7-چندیاچقدر=كم=how many-how much سوال از كمیت است وپاسخ عدداست(كم) 8-مال كی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكیست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه) 9-كدام یا كدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یك نام است 10-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یك جمله است كه میتوان بجای ان باختصار ازدوكلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالی دارد. نكته۱:در فارسی با تركیب واژه چه ویك كلمه دیگرمیتوان هر یك از ادات سوالی راساخت مانند چه كسی یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست كرد مانند ماذا – لماذا من ذا ودر انگلیسی بجای تركیبhowبایك صفت میتوان ازwhatبا یك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long نكته2:ادات پرسشی بجز شماره 10 كه حرف یااسم صوت است بقیه در تركیب ضمیر صفت یا قیدند

مارس 31, 2019 از
به نام خدا ابراهیم خلیل آورنده دین حنیف وپدر همه پیامبران ابراهیمی واز جمله 3 پیامبر بزرگ بودند که هم اینک ادیان آنان در جهان منتشر وزنده است.موسی عیسی ومحمد که برآنان درود باد هیچ میدانید که از پیامبران یادشده هرگز نسلی ذکور وجودنداشته است .شاید یکی از حکمتها جلوگیری از سوء استفاده از این زمینه بوده است. موسای کلیم ظاهرا فرزند پسری بنام جرشون بودند که در کودکی فوت کرد وادامه ماموریت ایشان را خادمشان یوشع نبی پی گرفتند. عیسی مسیح ظاهرا ازدواجی نکردند ومدام در حال سفر بودند ونسلی از ایشان نماند وادامه راه ایشان با یحیای نبی وحواریون بود. پیامبر اسلام فرزند ذکوری داشتند که در خردسالی فوت کردند وادامه راه ایشان را فرزند خوانده وپسر عمویش امام علی پی گرفتند. بنابراین عملا با قطع نسل پیامبران بزرگ سلسله نبوت پایان گرفت وآخرین پیامبر خاتم رسل شد.

مارس 25, 2019 از
به نام خدا بموارد زیر توجه کنید 1-سنگ: نیاز انسان صفردرصد(جماد)- 2-نمک: مقداری کم(جماد)- 3-غذای گیاهی یا جانوری: تا حدودی(نبات وحیوان)- 4-آب:زیاد(مایع)- 5-هوا:بسیار زیاد(گاز)- 6-نور:فراوان(انرژی)- 7-معنی وعلم:بسیارفراوان(مفاهیم مجرد)- 8-خداوند:نیاز انسان بی نهایت(ذات مجرد)- نیاز انسان بموارد بالا ازصفردرصد تا بی نهایت است ازبالا به پائین کثیف ترین اشیاء تا لطیف ترین آنها از کمترین تا بیشترین در هستی نتیجه: هرچه نیاز انسان بیشتر باشد مواد بیشتری در هستی موجود است وهرچه بیشتر میشود لطیف تر وپاکیزه تر است. خداوند فراوان ترین موجود هستی ولطیفترین آنها ست که در تمامی ذرات هستی حضور داشته وبهره میدهد

مارس 25, 2019 از
به نام خدا بادرود وتبریک سال نو ونوروز آنچه معیار برای پذیرش حقایق از سوی آدمی است خرد وعقل اوست. هرچه در گیتی هست وهرچه دیگران با هر شانی بگویند وهر نوشته وکتابی از هر شخصیتی باید بوسیله خرد آدمی سنجیده وپذیرفته شود. چه هیچکس در جهان معصوم نیست و تنها فردی که باعتقاد بنده معصوم است از دیده ها پنهان ودر اختیار نمی باشد ولذا هرگز به کسی ونوشتاری وسندی اعتماد نکنید مگر با عقلتان بسنجید البته در صدی از نیاز انسان امور تخصصی است وعقل موافق با اعتماد به متخصص است اما این نیاز شاید 5 درصد باشد ولی بقیه نیازها ودرک حقایق باید خردمندانه باشد . اما بنظر بنده یک استثنا وجوددارد وآن وحی الهی است که خداوند بوسیله پیامبرش ارسال داشته است وحافظ درستی آن است . این تنها سند قابل اعتماد است که میتوان مدرکات خودرا باآن سنجید تا از خطا مصون بمانیم واین تنها یاور عقل است که بوسیله نماینده اش در اختیار بندگان خدا قرار داده است.

مارس 25, 2019 از
به نام خدا برخی گمان می کنند که زنان در اسلام دارای محدودیت شدیدند در حالیکه اینگونه نیست وبرعکس هیچ محدودیت در داشتن هر سمتی بجز یک مورد وجودندارد وآن سمت قاضی محکمه است . تنها همین یک مورد بنابراین بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان در صورت داشتن سایر شرایط میتوانند رهبر یا رئیس جمهور یا روسای سه قوه و نمایندگی مجالس خبرگان وشورای اسلامی وزارت وکالت مشاورت دادستانی دادیاری بازپرسی وهر سمت پائین تری را داشته باشند. در مورد قاضی دادگاه صریح به مرد بودن است اما اگر روزی مجلس تصویب کند و مجمع تشخیص مصلحت موافقت کند میتوان این مورد را هم برچید

مارس 16, 2019 از
به نام خدا چرا برخی تلاش می کنند تا یهودیان را دوستان واقعی ایران واعراب را دشمن واقعی این کشور نشان دهند؟ کمی تاریخ را ورق می زنیم ایران عزیز ما ازهمه سو مورد یورش قرار گرفته است در شمال ازسوی روسها بارها در غرب ازسوی عثمانی ها ودورتر یونانی ها در جنوب غربی ازسوی صدامیان عرب از سوی جنوب ارو پائیان استعمارگر و عرب وحشی 14 قرن پیش ودر شرق ازسوی افاغنه وبالاتر ازآن مغولان اما چرا ملت ایران در هیچ مورد کینه بدل نگرفت وبا دشمنان خود عجین شد وآنهارا در خود هضم نمود. این امر بیانگر دو حقیقت است یک اینکه این کشور دارای منابع عظیمی است که مورد طمع دیگران قرار دارد ودیگر اینکه دارای فرهنگ بزرگی است که همه را درخود هضم میکند وعلاقمند اما چرا تلاش براین است که ایران دشمن عرب است ویا برعکس وصهیونیستها دوستدار ایران اند وبرعکس دشمنان ایران که در واقع همان استعمارگران سابقند یهودیان را که تنها از این کشور بهره مند بوده ونقشی درآن نداشته اند دوستان ما نشان میدهند واهلبیت را که شریفترین انسان های تاریخند ومارا از دست عرب وحشی که دوقرن مارا به صلابه کشیده بودند نجات دادند ودر واقع ناجی ما بودند تحت عنوان عرب دشمن ما نشان میدهند . صهیونی که وظیفه دارد ازما تشکر کند ناجی ما تلقی وناجیان مارا که ازعرب وحشی نجات دادند دشمن نشان دهند . ایران مهد تمدن های بزرگ است ومرهون ادیان بزرگ خود باندازه یک دنیا فرهنگ دارد ونیازی به دشمنی با هیچ نژادی ندارد ودوستان ودشمنان قسم خورده خودرا خوب می شناسد .آنکه به این کشور دل می سوزاند خود ملت ایران است نه اجانب وآنکه باید در پیشبرد ایران عزیز بکوشد ملت بزرگ این سرزمین است که متدین به ادیان الهی اند

مارس 16, 2019 از
به نام خدا در کشورما وبرخی دیگر جاها سرویسهای وبلاگدهی ایجاد گردیده تا کاربران مورد علاقه بتوانند نوشته های خودرا در وبلاگهای خود منتشر کنند لینک زیر همه سرویسهای وبلاگدهی را بصورت آلفابتیک نشان میدهد کتاب بلاگرها(Bloggers, book) صورت نشانی اینترنتی ارائه دهندگان وبلاگ رایگان https://behabady.persianblog.ir

مارس 16, 2019 از
به نام خدا ادوات پرسشی دانش ادمی از سوال اغاز میشود بنا بر این در اولین درس هر زبانی باید با ادوات پرسشی اشنا شد ادات سوالی ده تاست 1-كه یا كی =من=who سوال از علت فاعلی یا كیستی وشخصیت است كه در پاسخ اسم خاص میاید(علت فاعلی وهویت) 2-چه یا چی =ما=what سوال ازچیستی وماهیت است كه در پاسخ اسم عام میاید(كلی ماهوی) 3-چگونه یا چطور=كیف=howسوال از كیفیت ووضعیت است كه در پاسخ صفت میاید(كیف محسوس ونفسانی) 4-كی =متی=whenسوال از نسبت زمانی است كه در پاسخ قیدزمان میاید(متی) 5-كجایاكو =این=whereسوال ازنسبت مكانی است وپاسخ قیدمكان است(این) 6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قید علت) 7-چندیاچقدر=كم=how many-how much سوال از كمیت است وپاسخ عدداست(كم) 8-مال كی =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكیست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه) 9-كدام یا كدامین=ای=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان یك نام است 10-ایا؟=ا وهل سوال از انجام فعل یاعدم انست وپاسخ ان یك جمله است كه میتوان بجای ان باختصار ازدوكلمه اری یا خیر استفاده نمود. ودرانگلیسی معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالی دارد. نكته۱:در فارسی با تركیب واژه چه ویك كلمه دیگرمیتوان هر یك از ادات سوالی راساخت مانند چه كسی یاچه چیزی یا برای چه ودر عربی با افزودن ذا ویا ما همان مفاهیم را درست كرد مانند ماذا – لماذا من ذا ودر انگلیسی بجای تركیبhowبایك صفت میتوان ازwhatبا یك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجایhow long نكته2:ادات پرسشی بجز شماره 10 كه حرف یااسم صوت است بقیه در تركیب ضمیر صفت یا قیدند

مارس 10, 2019 از
به نام خدا در مسیر آشنائی با هستی از آغاز تا پایان 4 مرحله وجوددارد که میتوان این مراحل را بترتیب از یک تا چهار برشمرد وهریک از راهیان این مراحل رهروانی بنام دارند . یک: افرادی که در انسانیت یکسانند وبرای کشف هستی تلاش میکنند .اینان فیلسوفان وحکیمانند که بدور یک میز گرد نشسته وگیتی را بررسی می کنند .یا به وحدت در وجود خداوند یکتا میرسند ویا اینکه برخی کماکان در سرگردانی وحیرت می مانند. دو:فیلسوفان وحکیمانی که بوحدت در یکتا پرستی رسیده اند جویای شناخت پیامبران این نمایندگان خداوند هستند اینان متکلمان اند که در مسیر شناخت پیامبر برحق تلاش میکنند. برخی بوحدت میرسند وبرخی نیز سرگردان ودر می مانند. سه:متکلمین در مسیر پیامبر برحق ووحی او اینک متدینانند از هر فرقه ومذهب بدور هم جمع شده تا جانشین واقعی پیامبررا بشناسند . در این مسیر برخی امام خودرا شناخته وبرخی نیز در حیرت می مانند. چهار:آنانکه امام خودرا شناخته اند وپیرو آنند (اهلبیت) در مسیر شناخت قوانین واحکام الهی تلاش میکنند اینان همان فقیهانند که قادرند احکام وقوانین را افتا کنند ویا در جامعه انسانی به قانون بد ل سازند درنتیجه حکیمان متکلمین متدینان وفقیهان رهروان چهار مرحله شناختند . اگر کسی در مرحله اول گیردارد باید همانجا مشکل خودرا حل کند واگر درمرحله دوم ویا سوم ودر نهایت آخر در همان مرحله تلاش مفید است والا نه تنها سودی حاصل نمیگردد بلکه شاید موجب گمراهی نیز شود . برای رسیدن به یک نشانی پستی اول کشور وبعد شهر وسپس خیابان وبعد کوچه وشماره منزل نوشته میشود واین است طی مسیر برای رسیدن به هدف. در سایت بالاترین بالاچه های خداناباوری وحقیقت برای مرحله اول و بالاچه پیامبران برای مرحله دوم وبالاچه امامان برای مرحله سوم و بالاچه های مذهب وگوناگون مناسبترین جا برای مباحث چهارگانه است . هرگونه پراکندگی در مباحث بدون طی مراحل قبلی بی ثمر است.

مارس 10, 2019 از
به نام خدا آرمانها وآرزوها یک امر است وامکانات موجود امری دیگر برای اصلاح در جامعه ایران که گرفتار مصیبت ها شده است باید گام به گام حرکت کرد تا به هدف نهائی برسیم برخی با تندروی وکینه توزی نسبت به دین مردم تصور میکنند که میتوانند نقش بیافرینند در حالیکه مردم فارغ از ناراحتی از وضع موجود نگران آینده کشورشان نیز هستند . برخی نیز با ملی گرائی صرف وتکیه برگذشته تاریخی تمایل به تغییر دارند ملیت واسلامیت دو امر جدی در کشورماست . ما بزرگترین انقلاب را در دوران مشروطیت در منطقه داشتیم اما بهمین دلیل که افراط کردیم ازمیان رفت ودوباره وارد گردونه تاریخ شدیم . بنظر بنده گام اول در مسیر اصلاح جامعه حذف نظارت استصوابی است که بسیار مهم ولی براحتی قابل حذف است ونیاز به همه پرسی ندارد ودر گام بعدی عقب راندن روحانیت به حوزه ها ودر نهایت جایگزینی پست ریاست جمهوری بجای رهبری که اولی هم نیاز به قانون ندارد ودومی باید همه پرسی شود تا نظر دوستان چه باشد؟

مارس 8, 2019 از
به نام خدا در طول مدت حضورم در سایت بیشتر برروی مبانی اندیشه نوشته وکمتر به وضع موجود پرداخته ام.اینک تصمیم گرفته ام تا بیشتر درباره مسائل روز جامعه بنویسم امید است که مورد تبادل نظر کاربران عزیز با رعایت احترام قرار گیرد. آنچه تا کنون بنظر بنده میرسد کمترین حرکتی بسوی تغییر در قانون اساسی انجام شده است واگر اینگونه پیش رود نمیتوان امیدی داشت . باید حرکت بسوی تغییر باشد تا بتوان همه مردم را خشنود وکشوررا به پیش برد. بنظر بنده در نظام ما نیازی به تغییر نام نیست . جمهوری اسلامی زیبنده این کشور است اما مهمترین تغییر باید در راس نظام انجام شود واین امر بدو صورت میسور است 1-حذف سمت رهبری وانتقال قدرت دینی به حوزه هاست بدین صورت که شورائی از مراجع فقهای شورای نگهبان را منصوب می کنند تا برقوانین کشور نظارت داشته باشند. در نتیجه قوانین کشور اسلامی است وجمهوری اسلامی نام آن خواهد بود . با حذف این سمت رئیس جمهور که منتخب ملت است شخص اول خواهد بود و مجلس خبرگان ومجمع تشخیص وشوراهای عالی کلا برچیده میشود . در این صورت کشورما همانند همه جمهوری های اروپائی خواهد بود با عنوان اسلامی 2-حفظ سمت رهبری بعنوان شخص اول ورئیس کشور بدون دخالت در امور کشور در این صورت دیگر نیازی به رئیس جمهور نیست بلکه فردی بعنوان نخست وزیر ازسوی مجلس انتخاب میگردد ودولت تشکیل میشود . این شیوه در واقع بنوعی حفظ نمادی است که ملت ایران درطول دوران ها داشته اند و کشوردر ماهیت جمهوری است چون نقش مردم تعیین کننده است اما از ثبات بیشتری در بالا قرار دارد در این صورت مانند برخی دیگر از کشورهای اروپائی است که دارای ملکه یا پادشاه ویا رئیس جمهور تشریفاتی هستند با این تفاوت که عنوان اسلامی را داریم.

مارس 8, 2019 از
به نام خدا نشست ورشو نشان داد که ابرقدرت جهان نتوانسته است دربرابر ملت ایران کاری ازپیش بردولذا برای حفظ پایگاه اصلی خود یعنی صهیونیسم در منطقه دست به دامان 70 کشور زده است که این خود نشانه زوال سلطه این ابرقدرت است .کسانیکه خود نمی توانند شلوار خودشان را بالا بکشند میخواهند جور ضعف آمریکارا بکشند. صهیونیسم 70 سال پیش تخمش در منطقه کاشته شد وامروز دیگر قادر نیست بدون قدرتهای جهان ادامه دهد . این تصویری کوتاه از آنچه در خیمه شب بازی ورشو گذشت بود. اما چه چیز عامل این زوال ابرقدرت جهانی است ؟ آن جوهر وذات دین خداست که قادر است با دست مردم هر فرعون ونمرود وبوسفیان ها را برچیند واین قدرتی است که دانشمندان سیاستگذار غرب بدان پی برده اند ولذا از رودر روئی پرهیز میکنند ومیخواهند که دولتها وملتهای منطقه ازجمله ملت بزرگ ایران هزینه این خطررا بپردازند زهی خیال باطل اما هشدار جدی به روحانیت ومسوولان کشور .بدانید که حامیان اصلی دین خدا چند مجیزه گو ومداح چاپلوس در اطراف آنان نیست وسلاح اصلی برای مقابله ابزار فلزی نیست آنچه ایران را در جهان مقتدر کرد حمایت ملت ایران بوده وهست چه جان هائی که برخاک افتادند وچه خزانه وبیت المالی که در این مسیر بکار گرفته شد . مردم ایران دل درگرو این گروه یا آن گروه ندارند آنان تا توانسته بار خودرا بسته اند .دیگر جابجائی افراد بدرد نمیخورد وسیستم موجود نا کارآمد است. دولت آمریکا برطبل آزادی ملت ایران میکوبد ومسوولان مارا ازآزادی میترساند اما نه آمریکا خواهان آزادی ملت ایران است ونه مسوولان بدون آزادی ملت میتوانند بقیه راه را طی کنند . تلاش کنید آزادی هارا به ملت باز گردانید بیائید یکبار دیگر همچون دوران امام راحل درسال 57 درهای زندان هارا باز بگشائید وملت ایران را در سرنوشت خود آزاد بگذارید .هرچه کردید تا اینجا بس است اگر ملت ایران موفق به انقلاب بزرگی شد بار دیگر میتواند چنین کند هم مردم ایران وهم اسلام اهلبیت قادر به فتح قله ها هستند بشرط آنکه غیور مردان ایران زمین جایگزین واماندگان وناتوانان شوند.

مارس 8, 2019 از
به نام خدا مشکلات موجود درجامعه ایران تقریبا برای همه روشن است ودر بیانیه رهبری هم بوضوح آمده است . دشمنی آمریکا واسرائیل نیز امری واضح است وآنها خود گرفتارشده اند وبدنبال راه گریزند اما دراین میان ملت ایران چه باید بکند وچه انتظاری از مسوولان هست؟ همه مشکلات را کنار بگذارید آنها همه بیک ریشه میرسند وآن مشکلات سیاسی است که حداقل سه دهه است که چوب آنها رامردم میخورند کار مردم را بخودشان واگذارید مردم آقا بالاسر نمیخواهند خداوند خود بندگان خودرا آزاد گذاشته است . تمامی ارکان حضور کامل مردم را ایجاد کنید همه محدودیتهارا برچینید .ما که ارتش سپاه بسیج انتظامی وامنیتی توانا داریم چه جای نگرانی است ؟ آیا آزادی مردم نگران کننده است؟ اگر هست مشکل در انباشتگی قدرت است نه مردم .اراده الهی در جماعت است نه قدرت انباشته . اصلاحات اساسی وبنیادی را درپیش بگیرید همه ارکان حضور مردم را فراهم کنید . شما نگران اسلام هستید؟ اسلام خود درفطرت مردم است.مردم را با فطرتشان آزاد بگذارید وظیفه روحانیت همان فقاهت است که آن هم در شورای نگهبان منظور است ومراجع دینی هم راهنمای مسائل فردی مردمند همه چیز برای اجرای اسلام فراهم است تنها بندگان خداوندند که سرگردان مسوولان اند . درهای آزادی را باز کنید وباردیگر فضای بهمن ماه 57 را تکرار کنید که برای همیشه درخاطره ها مانده است اصل 177 در کنار ماست نه برای زیور بلکه برای تامین خواسته های مردمی

فوریه 28, 2019 از
به نام خدا ازدواج سفید دو تعریف دارد 1-با هم باشی دو نفر زن ومرد بدون تشریفات 2-با هم باشی دو نفر زن ومرد بدون زیر یک سقف بودن آیا این موارد در اسلام مجاز است؟ وآیا در حقوق ما امکان پذیر است؟ پاسخ: در اسلام ازدواج دو گونه است موقت ودائم واز طرفی برخی تشریفات نیز الزامی است مانند خواندن صیغه وثبت آن اگر همه تشریفات عرفی را حذف کنیم وتنها همین دو مورد را درنظر بگیریم ازدواج سفید هم در اسلام بلاایراد است وهم حقوق ایران 1-خواندن صیغه در موارد موقت بفارسی هم ممکن است 2-البته درمورد باکره موافقت پدر لازم است 3-ثبت آن در مورد موقت الزامی نیست 4-طرفین میتوانند زیر یک سقف باشند یا نباشند 5- همه چیز به توافق طرفین است 6- اگر ازدواج سفید دائمی شود نیاز به ثبت دارد تا ازحقوق قانونی برخورد شوند

فوریه 28, 2019 از
به نام خدا سرزمین ایران از 7000 سال پیش دارای تمدن گردید وازآن تاریخ تا کنون همیشه برمدار یکتاپرستی بوده وهست. چه آن زمان که آئین مهر ومزدیسنا مجوس زردشتی در عصر باستان بود وچه بهنگام حمله عرب اسلام اهل سنت واسلام اهلبیت پذیرفته شد. در طول این مدت متدینین به ادیان دیگر صابئین حنیف یهودیت مسیحیت نیز مهمان این سرزمین گردیده ودر دوره جدید نیز بابیت وبهائیت بدان افزوده گردید. در همه دوران ها مردم شریف ایران با یکتاپرستی زندگی کرده اند ودارای زبان مشترک پارسی ودیگر زبانهای بومی ومحلی بوده اند گرچه با بدعمل کردن مسوولان جمهوری اسلامی برخی از دین گریزان شده ومحتملا به بی دینی ویا مادیگرائی پیوسته اند اما این امر حاصل انحراف از اصل دین خدا بوده وبا اصلاح آن مردم به فطرت دیرینه خود باز میگردند وظیفه ما اصلاح انحرافات است وچون کشور دارای قانون اساسی است باید با اصلاح درآن مسیر انحرافات را مسدود کرد خداوند همه را آزاد آفریده ودر انتخاب راه مختار قرار داده است پس هیچ مانعی برای اصلاح انحرافات وجودندارد خدا حکومت خودرا در زمین برعهده مردم قرار داده است تا خود سرنوشت خودرا برگزینند وتنها راه ایجاد همیستگی ملت ایران وهمه هموطنان خارج ازکشور طی همین راه است. هرگز به اجانب دل نبندیم که آنها در پی منافع خودند. بربازوان توانای خود سرزمین یکتا پرستی را دوباره بسازیم وبامید اینکه روزی عدالت جهانی از این سرزمین سرچشمه بگیرد.آمین