محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 28, 2019
15 views

به نام خدا
هستی بر سه حقیقت استوار است که اگر بخواهیم آنرا به درختی تشبیه کنیم بدینگونه است
یک:آفریدگار جهان
دو:فرستادگان او
سه:پیام او
اگر بخواهیم با هستی آشنا شویم باید بترتیب وبا عقلانیت وخردمندی به این سه حقیقت پی ببریم.
آنچه ویژگی اصلی ومشترک این سه حقیقت است آن سلامت وخطا ناپذیری آنهاست (عصمت)
بنابراین چون دریافت وجود خداوند در نهاد بشر امری فطری است وامور فطری زیر بنای همه دانشهای بشری است لذا با تلاشی خردمندانه وبا علاقه میتوان این سه حقیقت را شناخت
با شناخت آنها همه پیرایه هائی که بر شاخسار درخت هستی آویزان است خردمندانه میتوان آنهارا پذیرفت یا زدود.
نکته:با شناخت حقایق یادشده همه نقدهای بی مایه وغیر خردمندانه مطروحه درسایت درباره دین پیامبران امامان ووحی الهی رنگ می بازد

3 کاربر از این خوشم آمد