محمدعلی به ابادی
از on می 9, 2019
9 views
به نام خدا
سه عامل موجب میشود که کشور نتواند تغییرات لازم را بنماید
1-نظارت استصوابی
تفسیری که شورای نگهبان از نظارت درقانون اساسی نموده وموجب میگردد تا نمایندگان دلخواه مردم وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری ویا ریاست جمهوری نشوند.در نتیجه خواسته ای ملت در این محافل پیگیری نمیشود. با برچیدن این تفسیر مشکل حل میگردد.
2-مجمع تشخیص مصلحت
با این ترکیب مانع دیگری برای ایجاد تغییرات است چون اعضای آن عموما همان چهره های موجوددر پستهای کلیدی است. امر تشخیص مصلحت باید به خود نمایندگان مجلس واگذار گردد تا با اکثریت دو سوم یا سه چهارم تصمیم بگیرند.
3-صلاحیت عام رهبری در دخالت در امور قوا
این هم یکی از موانع تغییر در تصمیمات مجلس است که راه حل آن محدود بودن دخالت رهبری در امور قواست
4 کاربر از این خوشم آمد
kazm
من متوجه نشدم یکم زیر دیپلم بگین .مگه تشخیص مصلحت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان رو حل نمیکنه