محمدعلی به ابادی
از on آوریل 2, 2019
4 views
به نام خدا
هدایت انسان با بعثت اولین نبی در دوردستها آغاز گردید واین راه ادامه داشت تا سرانجام با بعثت نبی اکرم ص پایانی براین آغاز بود تا با آمدن آخرین سلاله او خط هدایت در این کره خاکی خاتمه یابد.
روز مبعث بر همه انسان ها وخداباوران بویژه یکتاپرستان وپیروان آن پیامبر بزرگ مبارک باد
3 کاربر از این خوشم آمد