آوریل 2, 2019 از
به نام خدا
امروز روز طبیعت وسیزده بدر است
اگر چه طبیعت برای ملت ما امسال خشمگین شد اما نتیجه خیر خواهد بود
برای همه هم وطنانم آرزوی روزی خوش وبرای بقیه سال تندرست وپیروز باشید
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر پسندیده اند
naser
ان شالله به همه خوش گذشته باشه