محمدعلی به ابادی
از on آوریل 2, 2019
4 views
به نام خدا
امروز روز طبیعت وسیزده بدر است
اگر چه طبیعت برای ملت ما امسال خشمگین شد اما نتیجه خیر خواهد بود
برای همه هم وطنانم آرزوی روزی خوش وبرای بقیه سال تندرست وپیروز باشید
3 کاربر از این خوشم آمد
naser
ان شالله به همه خوش گذشته باشه