محمدعلی به ابادی
از on فوریه 10, 2019
3 views
به نام خدا
اخیرا رهبری در باره تغییر ساختار درکشور به رئیس مجلس دستوراتی صادر کردند که موجب شد بعدا اعلام شود که منظور تغییر در ساختار بودجه بوده است . بنظر بنده همین هم بسیار ارزشمند است. چون وجود هر ساختاری به بودجه مربوط است والا هیچ فرد یا تاسیسی رایگان کار نمیکند. پس باید برای بودجه کشور دستگاه هائی باشند که مفید قرار گیرند نه اینکه یا غیر مفید باشند ویا دو باره کاری
میدانیم براساس ساختار موجود دوسیستم بطور موازی در کشور فعال است یکی زیر نظر رهبری ودیگری زیر نظر قوای سه گانه
هردو تاسیسات قضائی تقنینی واجرائی دارند . کشور دارای دو ارتش دو نیروی انتطامی ودو نیروی اطلاعاتی است .اینها نه تنها موجب هزینه هستند که گاهی درگیر میشوند . باید ساختار واحدی در کشور بوجود آید تا بودجه نیز بجا مصرف شود.
برای اینکار دوراه بیش نیست حذف ریاست جمهوری ویا حذف رهبری
یک:اگر ریاست جمهوری حذف شود ازسوی رهبری یک نخست وزیر به مجلس معرفی میشودو مسوولیت دولت در برابر مجلس با رهبری است وانتخاب های دوگانه در سیستم برچیده میشود وحدت در دستگاه خارجی وداخلی واطلاعاتی بوجود میاید ومحتملا بودجه کشور در بیت المال وارد ویک کاسه میشود.
دو:سمت رهبری حذف وکلیه مسوولیتهای ایشان بین سه قوه تقسیم میگردد وتنها انتصاب فقهای شورای نگهبان ازسوی مجمع مراجع در قم صادر میشود تا قوانین کشور اسلامی باشد. در این مورد مجلس خبرگان ومجمع تشخیص مصلحت وهمه شورا های عالی برچیده میشود .قطعا با یک کاسه شدن بودجه وبیت المال وحذف یک سیستم ساختار بودجه بهتر خواهد بود
در هردو مورد کشور دارای یک شخصیت اول است ومسوول کشور وقوای سه گانه مانند همه کشورها ی مردمسالار خواهد بود وکشور نیر کاملا اسلامی است چه قوانین جاری تحت نظارت فقها خواهد بود ودر موارد مصلحت با سه دوم نمایندگان رای گیری میشود
چنین ساختاری در یک اصلاحیه درقانون اساسی به تصویب ملت خواهدرسید
2 کاربر از این خوشم آمد