محمدعلی به ابادی
از on ژانویه 30, 2019
2 views
به نام خدا
بزودی جشن چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران برگزار می گردد وروحانیت کشور به بلوغ رسیده وملت ایران منتظر یک حرکت تاریخ ساز دیگری است.
آنچه دست آورد بیرونی انقلاب بود با توفیقاتی همراه بود ومنطقه را بحرکت درآورد ومستبدین منطقه رایک بیک کنارزد .اما در بعد درونی ملت ایران تنها شاهد رنجها وبلایا بود ودر واقع سپر بلای دیگران .
همانگونه که امام انقلاب اسلامی را به ارمغان آوردند جا دارد در این مقطع رهبری نظام اصلاح قانون اساسی را مدنظر قرار داده ودر اولین اقدام نظام سلطنت الهی را برچینند تا دیگر مردم ما بتوانند طعم شیرین دموکراسی را بچشند.
ما میدانیم که خداوند حاکم جهان است واینکه این حکومت در نهان برعهده امام عصر ع قرار دارد وتا زمان ظهور هر بی عدالتی بپای اسلام گذاشته میشود این حکومت دنیائی را بخود مردم واگذارند واجازه ندهند تا مسیر آینده سیاسی به فرد یا شخص گره بخورد .
اسلام عزیز بوسیله مرجعیت واز طریق معرفی فقهای شورای نگهبان اسلامیت نظام محفوظ بماند بی آنکه کشور در گرو حاکمیت فرد تحت عنوان حکومت الهی قرار گیرد
قطعا این یادگار بزرگی از ایشان می ماند تا همیشه تاریخ ملت ایران ازآن دو بزرگوار به نیکی یاد کنند
3 کاربر از این خوشم آمد