محمدعلی به ابادی
از on ژانویه 30, 2019
1 view
به نام خدا
بارها شده است که در باره حجاب یا هر امر شرعی دیگری بین بزرگان اختلاف پیش آمده وهرگز حل هم نشده است چرا که هریک از ظن خود میگویند اخیرا در مورد حجاب نیز سخنانی از سوی رئیس جمهور مطرح شد که به مزاق بزرگان خوش نیامد . بنده میدانم که ریشه این اختلاف کجاست واین مناقشات فایده ای ندارد
ما در کشورمان دودسته مقررات داریم دسته ای شرعی ودر رسائل آمده است و دسته دیگر قوانین است که به تصویب مجلس وشورای نگهبان میرسد .
اگر کسی درباره حجاب نقدی دارد مخصوصا مسوولان آنان به احکام شرع واقفند ومرادشان حکم شرع نیست که برهر فردی واجب است بلکه ایراد به قانون حجاب ونحوه اجرای آن دارند .این امر به شرع ارتباطی ندارد وقانون میتوانداصلاح گردد.بنابراین نقدها عموما متوجه قوانین است نه احکام شرع که بزرگان را ناراحت میکند .مثالی برعکس میزنم تا کاملا روشن شود .بارها مراجع دینی درباره حرمت ربا در عقود بانکی اعلام نظر کرده اند چرا این امر مهم مورد توجه قرار نمیگیرد؟ چون قانون عملیات بانکی به تصویب مجلس وشورای نگهبان رسیده است و نقد بزرگان اثری ندارد
در جامعه ایران اسلامی تنها قانون حاکم است واگر نقدی میشود باید برقانون باشد نه شرع که جنبه فردی دارد.
2 کاربر از این خوشم آمد
naser
مطلب جالبی بود
محمدعلی به ابادی
درودوسپاس