محمدعلی به ابادی
از on ژانویه 23, 2019
3 views
به نام خدا
اخیرا رئیس جمهور در جلسه ای از وجود فیلترینگ در رسانه ها انتقاد کردند واشاره داشتند که نباید مانع آزادی مردم شد.
بلافاصله در برخی مطبوعات علیه این نظر رئیس جمهور موضع گرفتند مبنی براینکه دولت مسوول است جلوی مفاسد را بگیرد ووظیفه امر بمعروف ونهی از منکر وظیفه نظام است .
کاملا آشکار است که این دو نظر با هم درتضاد است یا یکی باید برچیده شود ویا آنکه بنوعی با هم کنار بیایند .
بنده طرفدار روش دوم هستم و معتقدم که تقسیم وظیفه بشود
دولت وظیفه حفظ آزادی را برعهده گرفته وهمه فیلترهارا بردارد وصدا وسیما هم وظیفه امر بمعروف ونهی از منکر را برعهده بگیرد و تمام 24 ساعت در انجام این وظیفه بکوشد .
در این صورت هم آزادی کامل برقرار میگردد وهم انجام دو وظیفه شرعی بنحو احسن صورت می پذیرد.
می بینید که چه راحت مشکل حل میشود .
آیا بجای انجام این امر کل کل کردن مسوولان باهم بیک سرگرمی تبدیل نشده است؟
3 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
عــالـــی
محمدعلی به ابادی
درودو سپاس