محمدعلی به ابادی
از on دسامبر 14, 2018
3 views
به نام خدا
عقل قدرت درک حقایق عالم است وعاملی است که آدمی را اززندان جهل میرهاند .هرچه انسان برحقایق گیتی آگاه شود بهمان میزان از زندان جهل رها میگردد واین کار عقل است. آدمی باوجود این نیرو انسان نامیده میشود والا حیوانی بیش نیست کما اینکه دیوانه اگرچه چهره انسانی دارد اما جانوری بیش نیست. ولذا قدرت ومیزان انسانیت انسان بمیزان توانائی تعقل وخردمندی اوست. اما چگونه برقدرت این نیرو بیافزائیم؟ همانگونه که توانائی عضلات بدن با بکارگیری آنها تقویت میشود توانائی خرد آدمی نیز با بکارگیری عقل توانمندتر میگردد .سعی کنید حتی ساده ترین مساله را با عقل بسنجید کم کم مسایل بزرگتر ساده میگردد وبردانش شما افزون میشود واززندان جهل رها میگردید. خداوند در کتابش بیش از 50 بار انسان را به تعقل تدبر تفکر سفارش کرده است . البته درک حقایق عالم منحصر به این ابزار نیست ولی عقل عامترین وگسترده ترین وابزار موجود درجهان است که خداوند درنهاد همه انسانها قرار داده است.تلاش کنیم حتی ایات الهی وروایات وسخنان بزرگان را پیش از پذیرش دربست آنها را تحلیل عقلی کنید تا قدرت تعقل خودرا بالا برید.
3 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
از جمله آخر شما بسیار خوشم آمد ... تشکر
محمدعلی به ابادی
درود وسپاس