محمدعلی به ابادی
از on نوامبر 25, 2018
3 views
به نام خدا
در تاریخ قدیم درباره کعبه چیزی اشارت نشده است وباید تاریخ آنرا ازکلام وحی بشنویم
اولین مسجد یا عبادتگاه بوسیله آدم بناشد «اِنَ أَوَل بَیتٍ وُضِعَ لِلنَاسِ لَلَذی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَهُداً لٍلعَالَمَینَ» (آل عمران)
این مسجد در همین مکانی که الان کعبه نام دارد بنا شده بود
در توفان نوح دیواره های آن تخریب وتنها پایه ها باقی ماند
ابراهیم درسفر به حجاز بهمراه اسماعیل دوباره آنرا تجدید بنا نمودند و عبادتگاه پیروان دین حنیف بود
در دوره اعراب بارها آنجا تخریب وتجدید بنا شد ومرکزی برای بتان قرار گرفت
قبله گاه مسلمانان پیش ازفتح مکه بیت المقدس بود تا اینکه با فتح آن و نابودی بتان مجددا عبادتگاه مسلمین وقبله گاه آنا ن شد
3 کاربر از این خوشم آمد