محمدعلی به ابادی
از on نوامبر 25, 2018
2 views
به نام خدا
درماه بهار درطلیعه ایجاد حکومت الهی درمدینه سالگرد تولد فیزیکی پیامبررحمت برهمه عالمیان مبارک باد.
او که آخرین پیام را برای بشریت آورد خودنیز آگاه بود که با دشمنان سرسختی روبرو می شود که ازدرون وبرون برحکومت او می تازند ونخواهند گذاشت که این حکومت پایداربماند وچنین شد.
دنیا محل آزمون انسان است تا خودسرنوشت خویش رابدست گیرد ونهایتا نتیجه کار خودرا دربر.
دشمنان اصلی او هم اینک در درون دوطیف روحانیون متحجر ونادان ودست ساخته اجانب اند که گروه اول بجای رشد خودوانطباق با روز دین را دکان گذرزندگی مادی خودنموده وآن دیگری با ایجاد رعب ووحشت مردم را ازحول محور دین گریزان میکنند.واما دشمنان خارجی با هزینه کردن بسیار پایه های دین خدارا ازطریق طرح مطالبی سست وشبهه انگیز تحت نقد اسلام یا قرآن یا محمد وامام جوانان پاک سرشت راهدف قرار داده اند.
برخی برای ماندن برسریر قدرت ریشه اسلام را میزنند وبرخی با کم سوادی خود ویا طرح شبهات ناصواب مردم را گریزان میکنند که همه آنها دریک مسیر برای نابودی دین خداقدم برمی دارند.
آنچه قابل تردید نیست اینستکه کف روی آب نمی ماند وسرانجام پرده ها ی تباهی کنار میرود ونور حقیقت آشکار میگردد.
ممکن است دیر باشد اما تردید نباشد وسرانجام حکومت الهی امام خوبان ع در ادامه حکومت پیامبر رحمت درمدینه که پس ازرحلتش تا کنون وقفه ایجادشد برقرار میگردد وبشریت تولد دوباره پیامبر آخرین را شاهد خواهدبود ان شاء الله
4 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
بر شما هم مبارک البته با تاخیر
محمدعلی به ابادی
درودوسپاس