محمدعلی به ابادی
از on سپتامبر 30, 2018
6 views
به نام خدا
مقدمتا عرض کنم که دعوای طرفداران فلسفه ومخالفان آن مانند دعوای شیعه وسنی امری متعلق به گذشته است ودیگر این گونه امور حل شده است.چه
1-زمانی علوم محدود بود ومثل امروز دارای شعب گوناگون نبود وفلسفه مادر علوم بودهرکس آغاز یادگیری را با فلسفه شروع میکرد.اما امروزه دیگر چنین نیست وفلسفه قدیم بساطش جمع شد. دانشهای گوناگون ازآن جدا شدند ازجمله معرفت شناسی منطق وخدا شناسی غیره وتنها یک موضوع باقی ماند آن هم هستی واین تنها موضوعی است که درهیچ رشته دیگری مطالعه نمیشود ولذا فلسفه قدیم محدود به دانش هستی شناسی شد که درآن هستی وانواع آن مورد مطالعه قرار میگیرد
2-در کنار همه علوم از جمله هستی شناسی که با عقل سروکار دارد دو روش کسب علم نیز وجوددارد یکی عرفان است که امری شخصی است ودیگری وحی است که ترکیبی از عرفان وعقل است ولذا این دوامررا نباید در ردیف علوم عقلی قرار داد
بنظر بنده بدون عرفان ووحی انسان میتواند همه بنیادهای عقیدتی ودانشهای دیگررا دریافت والبته آن دو یاور انسانند ممنون
3 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
درود بر شما ... فلسفه صد در صد آری چون تمامی علوم بر پایه فلسفه خود استوارند ... برای مثال عرض میکنم که علم فیزیک دارای شاخه ای به نام فلسفه علم فیزیک میباشد و برای سایر علم ها نیز به همین گونه فلسفه علم مربوطه داریم. به عبارت دیگر چه علوم عقلی و چه علوم دیگر همواره دارای فلسفه مربوطه بودند و هستند.
محمدعلی به ابادی
منظور شما ازفلسفه فیزیک حکمت آن است نه هستی شناسی
Unknown
علاوه بر حکمتی که می فرمایید شاخه ای از علم فیزیک هست که به هستی شناسی و ماوراء طبیعه می پردازد ... برای مثال مطالعاتی در برخی از کشورها در حال پیگیری است که صرف آشکار سازی روح می شود.
محمدعلی به ابادی
خوب جالب است نمیدانستم