سپتامبر 1, 2018 از
شخصیت و آبرو
به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید
زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست
وآبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست...
7 Liked
,  و 5 دیگران پسندیده اند
Unknown
عاااااااالی