...

imanalahi
از on سپتامبر 1, 2018
5 views
شخصیت و آبرو به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست وآبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست...
7 کاربر از این خوشم آمد
Unknown
عاااااااالی