ژانویه 27, 2018 از
بنام خدا
كتاب خواني در كشور ما چندان رواج ندارد حوصله اينكه كتابي را از آغاز تا انتها بخوانيم نداريم تصميم گرفتم كتاب خودرا در بخش هاي مختلف تقسيم وهر بخش را در يك وبلاگ قرار دهم تا بتواند علاقمندان را بسوي خود جلب كند وبلاگ حاضر سرگذشت پيامبران الهي است و اين سرگذشت دقيقا مبتني بر ايات قران كريم است اين كتاب برگرفته از كتاب داستان پيامبران تاليف استاد موسوي گرماروديست كه مطالب ان مورد تاييد قران پژوه شاخص كشورمان جناب آقاي بهاء الدين خرمشاهي است ولذا كتابي است معتبر ومنطبق با قران كريم البته اينجانب نيز نكات وظرايفي را در ان بكار برده تا بيشتر جاذبه داشته باشد از جمله تنظيم انها وشجره نامه پيامبران
بخوانيد ولذت ببريد ونظرات خود را منعكس بفرمائيد
http://mbehabadi.tarlog.com/
1 Liked
 پسندیده اند
Page generated in 0.1125 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 195.201.246.16.