Ali jahandideh

زندگی میکند در شیراز متولد مارس 28, 1985 مرد
Ali jahandideh
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
Ali jahandideh
Ali jahandideh
به اشتراک گذاشته تصاویر جدید
2 Liked
و  از این خوشم آمد
Ali jahandideh
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
Ali jahandideh
به روز کرده تصویر پروفایل را.
2 Liked
و  از این خوشم آمد
Ali jahandideh
اَلا اِی آهوی وحشی کُجایی؟
مَرا با توست چَندین آشنایی!
دو تنها رو دو سرگردان دو
بی کَس
ّدَدَّ و دامت کَمین از پیش و از پَس
حضرت خواجه...نمایش بیشتر
نمایش بیشتر